. KENYATAAN TAWARAN .
 
 
 
 No.Tawaran UTeM/TD/007/2024 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk REQUEST FOR PROPOSAL TO SUPPLY, DELIVER, INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE FOR TOTAL TURNKEY PHOTOVOLTAIC SYSTEM AT UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Harga RM 54.00
   Tarikh Pamer 2024-02-19
   Tarikh Di Jual 2024-02-19
   Tarikh Tutup 2024-03-11
 No.Tawaran UTeM/TD/006/2024 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk TENDER BAGI PENYEWAAN KENDERAAN JAWATAN BAGI TEMPOH LIMA (5) TAHUN TERMASUK PENYELENGGARAAN DAN PERKHIDMATAN LAIN YANG BERKAITAN UNTUK KEGUNAAN TIMBALAN NAIB CANSELOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Harga RM 50.00
   Tarikh Pamer 2024-02-16
   Tarikh Di Jual 2024-02-16
   Tarikh Tutup 2024-03-08
 No.Tawaran UTeM/TD/003/2024 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk TENDER TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSIONING MARINE ENGINE/ELECTRICAL ROOM SIMULATOR FOR STUDIO CAD 4, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Harga RM 50.00
   Tarikh Pamer 2024-01-18
   Tarikh Di Jual 2024-01-18
   Tarikh Tutup 2024-02-27
   
   
 

UNIT PEROLEHAN
PEJABAT BENDAHARI
UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MALAYSIA
TEL: 06 270 2001 / 2003 / 2004 / 2011 / 2013 / 2029 / 2036 / 2063 / 1374
e-MEL : perolehan@utem.edu.my

copyright © Unit Perolehan, Pejabat Bendahari, UTeM