. KENYATAAN TAWARAN .
 
 
 
 No.Tawaran UTeM/TD/019/2022 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk TENDER BAGI PENYEWAAN KENDERAAN JAWATAN BAGI TEMPOH LIMA (5) TAHUN TERMASUK PENYELENGGARAAN DAN PERKHIDMATAN LAIN YANG BERKAITAN UNTUK KEGUNAAN PEGAWAI PENGURUSAN TERTINGGI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Harga RM 50.00
   Tarikh Pamer 2023-03-17
   Tarikh Di Jual 2023-03-17
   Tarikh Tutup 2023-04-07
 No.Tawaran UTeM/TD/003/2023 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk TENDER BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM HAWA DINGIN DAN VENTILASI MEKANIKAL BAGI TEMPOH 24 BULAN DI SELURUH KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Harga RM 112.00
   Tarikh Pamer 2023-03-09
   Tarikh Di Jual 2023-03-09
   Tarikh Tutup 2023-04-06
 No.Tawaran UTeM/TD/002/2023 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk TENDER BAGI KERJA-KERJA PENGGANTIAN ALAT GANTI ELEKTRIK, PEMBAIKAN KEROSAKAN ELEKTRIK VOLTAN RENDAH DAN PENYELENGGARAAN KE ATAS PAPAN AGIHAN VOLTAN RENDAH DI KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Harga RM 64.00
   Tarikh Pamer 2023-03-09
   Tarikh Di Jual 2023-03-09
   Tarikh Tutup 2023-04-06
   
   
 

UNIT PEROLEHAN
PEJABAT BENDAHARI
UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MALAYSIA
TEL: 06 270 2001 / 2003 / 2004 / 2011 / 2013 / 2029 / 2036 / 2063 / 1374
e-MEL : perolehan@utem.edu.my

copyright © Unit Perolehan, Pejabat Bendahari, UTeM