. KENYATAAN TAWARAN .
 
 
 
 No.Tawaran UTeM/TD/039/2023 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk TENDER BAGI PELANTIKAN BENGKEL PANEL UNTUK KERJA-KERJA PEMBAIKAN SISTEM MEKANIKAL, ELEKTRIKAL DAN AKSESORI SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK KENDERAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNTUK TEMPOH 24 BULAN.
   Harga RM 50.00
   Tarikh Pamer 2023-09-22
   Tarikh Di Jual 2023-09-22
   Tarikh Tutup 2023-10-13
   
   
 

UNIT PEROLEHAN
PEJABAT BENDAHARI
UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MALAYSIA
TEL: 06 270 2001 / 2003 / 2004 / 2011 / 2013 / 2029 / 2036 / 2063 / 1374
e-MEL : perolehan@utem.edu.my

copyright © Unit Perolehan, Pejabat Bendahari, UTeM