UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
DURIAN TUNGGAL , MELAKA
 
Adalah diingatkan kepada pembekal untuk mendapatkan Pesanan Tempatan Rasmi universiti sebelum sebarang penghantaran dibuat.
. SENARAI SYARIKAT YANG DILANTIK - SEBUTHARGA .
 
 No.Tawaran
   Tajuk
   Nama Syarikat
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap
 No.Tawaran UTeM/SH/006/2023
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA NAIKTARAF GALERI CANSELORI DAN KAFE BARISTA SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN Dl CANSELORI, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAK
   Nama Syarikat MANTERA MAINTENANCE & SERVICES
   Jumlah Harga RM 272,272.00
   Tempoh Bekal/Siap 16 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/002/2023
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA NAIKTARAF KAFETARIA 3 DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat IQ REZKY
   Jumlah Harga RM 70,900.00
   Tempoh Bekal/Siap 8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/71/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA NAIKTARAF RUANG SEDIAADA KEPADA BILIK PENOLONG BENDAHARI DI ZON KEWANGAN PTj B DAN PENYELIDIKAN, BANGUNAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI, PEMASANGAN JERIJI BESI DI PUSAT SUKAN DAN KOMPLEKS DEWAN KULIAH SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat PERMATA MUDI ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 53,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/068/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA TAMBAHAN LENGKAPAN BANGUNAN DI PUSAT KO-KURIKULUM, PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI (PKU), PUSAT PERKHIDMATAN KENDERAAN UNIVERSITI (PPKU) DAN SETOR AM BAGI MEMENUHI KEPERLUAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN MPHTJ DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat LOOK CONSTRUCTION
   Jumlah Harga RM 84,750.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/61/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN PERALATAN BAGI SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN DI SELURUH KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat IZ MAKMUR SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 94,100.00
   Tempoh Bekal/Siap 10 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/057/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYEDIAAN PUNCA BEKALAN KUASA ELEKTRIK DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat BERKAT WAWASAN MS ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 57,830.00
   Tempoh Bekal/Siap 8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/005/2023
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLYING, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF DIGITAL TRAINING SYSTEM FOR EDUCATION PURPOSE AT FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat FESTECH SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 249,600.00
   Tempoh Bekal/Siap 20-24 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/004/2023
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENGGANTIAN, PENYELENGGARAAN, PENALAAN DAN PELARASAN SEMULA PERALATAN SECARA BERKALA BAGI SISTEM AUDIO DAN VIDEO SELAMA 24 BULAN DI KAMPUS INDUK DAN KAMPUS TEKNOLOGI, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat YL SYSTEMS SDN. BHD
   Jumlah Harga RM 144,500.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/003/2023
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL ALATGANTI ELEKTRIK UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN ELEKTRIK DAN AUDIO VIDEO DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat TAMING SARI ELECTRICAL SERVICES
   Jumlah Harga RM 99,329.00
   Tempoh Bekal/Siap 1 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/066/2022
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVER, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF DRONE EQUIPMENT FOR DRONE CERTIFICATION CENTER, TEACHING FACTORY (TF), UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat EDUTECH SUPPLY & SERVICES
   Jumlah Harga RM 303,840.00
   Tempoh Bekal/Siap 4-6 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/063/2022
   Tajuk SEBUT HARGA MELANTIK PEMBEKAL PAKAIAN SERAGAM DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat NUR FIRDAUS VENTURE
   Jumlah Harga RM 120,390.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Bulan
 No.Tawaran M/SH/062/2022
   Tajuk RGA MELANTIK PEMBEKAL KASUT PEJABAT DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat EMZIE TEXTILE TRADING
   Jumlah Harga RM 179,482.00
   Tempoh Bekal/Siap 1 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/042/2022
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, INSTALLATION, COMMISSION OF DESKTOP COMPUTERS FOR TEACHING AND LEARNING PURPOSES FOR THE LANGUAGE LABORATORIES FOR PPB UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA NO. SEBUT HARGA : UTeM/SH/042/2022
   Nama Syarikat MEGAH BERJAYA TRADING & SERVICES
   Jumlah Harga RM 299,950.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/026/2022
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMISSIONING MARINE ENGINE/ELECTRICAL ROOM SIMULATOR FOR STUDIO CAD 4, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat EDUTECH SUPPLY & SERVICES
   Jumlah Harga RM 127,140.00
   Tempoh Bekal/Siap 2-4 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/053/2022
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVERY AND TESTING OF MEDICAL DEFIBRILLATOR WITH ACCESSORIES AND TABLETOP AUTOCLAVE TYPE B CLASS WITH ACCESSORIES FOR PUSAT KESIHATAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
   Nama Syarikat EMVAX TECHNOLOGY SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 26,500.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/053/2022
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVERY AND TESTING OF MEDICAL DEFIBRILLATOR WITH ACCESSORIES AND TABLETOP AUTOCLAVE TYPE B CLASS WITH ACCESSORIES FOR PUSAT KESIHATAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
   Nama Syarikat BENUA SAINS SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 32,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/059/2022
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLYING, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF SWITCHBOARD INSTALLATION PANEL FOR EDUCATION/TRAINING PURPOSE AT FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat GLOBAL SIMETRI SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 245,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 8-12 Minggu
 No.Tawaran UTeM/TD/018/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI FUNCTION GENERATOR DAN POWER SUPPLY UNTUK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER (FKEKK), UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat WNF RESOURCES SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 277,740.00
   Tempoh Bekal/Siap 8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/71/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA NAIKTARAF RUANG SEDIAADA KEPADA BILIK PENOLONG BENDAHARI DI ZON KEWANGAN PTj B DAN PENYELIDIKAN, BANGUNAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI, PEMASANGAN JERIJI BESI DI PUSAT SUKAN DAN KOMPLEKS DEWAN KULIAH SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat PERMATA MUDI ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 53,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/068/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA TAMBAHAN LENGKAPAN BANGUNAN DI PUSAT KO-KURIKULUM, PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI (PKU), PUSAT PERKHIDMATAN KENDERAAN UNIVERSITI (PPKU) DAN SETOR AM BAGI MEMENUHI KEPERLUAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN MPHTJ DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat LOOK CONSTRUCTION
   Jumlah Harga RM 84,750.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/61/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN PERALATAN BAGI SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN DI SELURUH KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat IZ MAKMUR SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 94,100.00
   Tempoh Bekal/Siap 10 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/057/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYEDIAAN PUNCA BEKALAN KUASA ELEKTRIK DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat BERKAT WAWASAN MS ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 57,830.00
   Tempoh Bekal/Siap 8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/018/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI FUNCTION GENERATOR DAN POWER SUPPLY UNTUK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER (FKEKK), UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat WNF RESOURCES SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 103,440.00
   Tempoh Bekal/Siap 8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/001/2023
   Tajuk QUOTATION FOR FULL CERTIFICATION COURSES BY FIBER OPTIC ASSOCIATION INC. (FOA) AND MALAYSIAN COMMUNICATIONS AND MULTIMEDIA COMMISSION (MCMC) AT FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat SIGNIFICANT TECHNOLOGIES SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 172,142.00
   Tempoh Bekal/Siap 30 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/032/2021
   Tajuk SEBUT HARGA UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM INDUSTRY CENTER OF EXCELLENCE (ICoE): CISCO CERTIFICATION TRAINING PROGRAM FOR CISCO CERTIFIED ENTRY NETWORKING TECHNOLOGIES (CCENT) DAN EMERSON PLANTWEB-INSTRUMENTATION & CONTROL CERTIFICATION BY EMERSON PROSES MANAGEMENT USA.
   Nama Syarikat MEGASOFT NETWORK SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 452,500.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/053/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF BENCHTOP X-RAY DIFFRACTOMETER WITH DATA PROCESSING SYSTEM, FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat RGS CORPORATION SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 380,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 4.5-5 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/059/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, INSTALL, TEST AND COMMISSION FUNCTION GENERATOR AT THE FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat ALAM SINERGI TEKNIK SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 91,098.00
   Tempoh Bekal/Siap 16-20 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/060/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, INSTALL, TEST, TRAINING AND COMMISSION MICROPROCESSOR DEVLEPOMENT BOARD, EXPANSION BOARDS AND THEIR ACCESSORIES FOR TEACHING LEARNING PURPOSE AT FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat ELVIRA SYSTEMS SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 167,210.00
   Tempoh Bekal/Siap 90 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/068/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVER AND INSTALL DESKTOP COMPUTERS AND THE REQUIRED COMPUTER HARDWARE FOR FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (FKP), UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat GB MULTIMEDIA SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 186,450.00
   Tempoh Bekal/Siap 8-12 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/069/2021
   Tajuk QUOTATION FOR PURCHASING NEW LICENSES OF GRANTA EDUPACK SOFTWARE FOR FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (FKP), UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat CAD-IT CONSULTANTS (M) SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 300,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/070/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL, CONFIGURE, TESTING AND MAINTENANCE OF VIRTUAL REALITY SYSTEM FOR ENGINEERING EDUCATION FOR FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat NEXTPLUS SYSTEM SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 498,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/079/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, INSTALL, TEST AND COMMISSION OF COLLABORATIVE ROBOTIC ARM AT THE FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat KOKKA TRADING
   Jumlah Harga RM 370,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 20-24 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/085/2021
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLYING, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF SOLAR PV SYSTEM FOR FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA. NO. SEBUT HARGA : UTeM/SH/085/2021
   Nama Syarikat GLOBAL SIMETRI SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 362,300.00
   Tempoh Bekal/Siap 16-20 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/011/2022
   Tajuk SEBUT HARGA PEROLEHAN PELITUP MUKA BAGI GRADUAN SEMPENA MAJLIS KONVOKESYEN KE 17 & 18 UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat SERI TASIK SOUVENIRS & UNIFORMS
   Jumlah Harga RM 71,040.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/014/2022
   Tajuk SEBUT HARGA UNTUK PELANTIKAN SEBAGAI PANEL EJEN PATEN BAGI KERJA-KERJA PERKHIDMATAN BERKAITAN PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN PEMILIKAN HARTA INTELEK PRODUK, REKABENTUK, REKACIPTA, TEKNOLOGI, PERISIAN, FORMULASI ATAU PROSES YANG BERASASKAN PENYELIDIKAN & INOVASI UTeM.
   Nama Syarikat ADIPVEN (M) SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 60 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/014/2022
   Tajuk SEBUT HARGA UNTUK PELANTIKAN SEBAGAI PANEL EJEN PATEN BAGI KERJA-KERJA PERKHIDMATAN BERKAITAN PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN PEMILIKAN HARTA INTELEK PRODUK, REKABENTUK, REKACIPTA, TEKNOLOGI, PERISIAN, FORMULASI ATAU PROSES YANG BERASASKAN PENYELIDIKAN & INOVASI UTeM.
   Nama Syarikat DREVEN CAPITAL IP SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 60 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/014/2022
   Tajuk SEBUT HARGA UNTUK PELANTIKAN SEBAGAI PANEL EJEN PATEN BAGI KERJA-KERJA PERKHIDMATAN BERKAITAN PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN PEMILIKAN HARTA INTELEK PRODUK, REKABENTUK, REKACIPTA, TEKNOLOGI, PERISIAN, FORMULASI ATAU PROSES YANG BERASASKAN PENYELIDIKAN & INOVASI UTeM.
   Nama Syarikat TEE IP SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 60 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/050/2022
   Tajuk SEBUT HARGA PEROLEHAN BARANG GUNA HABIS (BGH) BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS PERSEDIAAN PERSIJILAN PROFESIONAL DI FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK (FTKEE)
   Nama Syarikat CYTRON TECHNOLOGIES SDN BHD
   Jumlah Harga RM 131,040.00
   Tempoh Bekal/Siap 20 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/051/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL PERALATAN SUKAN (PAKAI HABIS) DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat RENNY ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 68,080.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/052/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR 3 SET T-SHIRT BERKOLAR (SET A, SET B DAN SET C) BERSEMPENA MINGGU HALUAN SISWA UTeM TAHUN 2022 KEPADA PEJABAT HAL EHWAL PELAJAR, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat UH TRADING SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 148,808.00
   Tempoh Bekal/Siap 30 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/058/2022
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY AND DELIVER TABLET, WORKSTATIONS AND NOTEBOOK FOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA, UTeM.
   Nama Syarikat MEGAH BERJAYA TRADING & SERVICES
   Jumlah Harga RM 63,291.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/060/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN PERALATAN DAN SISTEM MEKANIKAL DI LOJI RAWATAN KUMBAHAN (STP), STESEN PAM PENGHUBUNG (NPS) DAN TASIK GEMILANG, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat LANGKAH BERKAT ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 192,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 18 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/054/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARF LIF SEDIADA (LIFT MODERNIZATION) UNTUK 2 BUAH LIF PENUMPANG SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI BANGUNAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN PERPUSTAKAAN LAMAN HIKMAH KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat ELEMAX SDN. BHD
   Jumlah Harga RM 363,500.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/029/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMBINAAN STOR KAYAK DI BANGUNAN KOKURIKULUM, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat M&E BINA ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 109,901.00
   Tempoh Bekal/Siap 16 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/006/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI PERKAKASAN PYNQ-Z1:PYTHON PRODUCTIVITY FOR ZYNQ-7000 ARM/FPGA SOC UNTUK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (FKEKK) DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat DVA TECHNOLOGY SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 62,400.00
   Tempoh Bekal/Siap 18 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/025/2022
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, INSTALL, TEST AND COMMISSION COMPUTER DESKTOP AT THE FAKULTI OF ELECTRICAL ENGINEERING, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat NFH SOLUTIONS SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 131,888.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/030/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PELANTIKAN PANEL PEMBEKAL ALAT TULIS, BEKALAN PEJABAT DAN KERTAS UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
   Nama Syarikat DIGICITY (M) SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 14 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/031/2022
   Tajuk QUOTATION TO APPOINT PANEL SUPPLIER TO SUPPLY MEDICATION FOR PUSAT KESIHATAN FOR OUTPATIENT AND EMERGENCY USAGE.
   Nama Syarikat FARMASI ALANG SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 7-14 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/038/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PEMBAIKAN PEMBEKALAN PENGGANTIAN DAN PENDAWAIAN BARU BAGI SISTEM AUDIO DAN VIDEO SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat CR MULTIMEDIA (M) SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 172,470.00
   Tempoh Bekal/Siap 8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/044/2022
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF MINI CNC MILLING WITH CONTROLLER, MINI CNC LATHE WITH CONTROLLER AND NEW LICENCES OF CNC SIMULATION SOFTWARE FOR FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat DEF ADVANCE TECHNOLOGIES
   Jumlah Harga RM 235,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 16-20 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/050/2022
   Tajuk SEBUT HARGA PEROLEHAN BARANG GUNA HABIS (BGH) BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS PERSEDIAAN PERSIJILAN PROFESIONAL DI FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK (FTKEE)
   Nama Syarikat CYTRON TECHNOLOGIES SDN BHD
   Jumlah Harga RM 131,040.00
   Tempoh Bekal/Siap 20 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/052/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR 3 SET T-SHIRT BERKOLAR (SET A, SET B DAN SET C) BERSEMPENA MINGGU HALUAN SISWA UTeM TAHUN 2022 KEPADA PEJABAT HAL EHWAL PELAJAR, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat UH TRADING SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 148,808.00
   Tempoh Bekal/Siap 30 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/055/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SATU BANGUNAN TAMBAHAN Dl PUSAT KESIHATAN UNIVERSIT I(PKU) SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN Dl KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat R.P. ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 142,017.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/039/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BERKALA SISTEM LIF PENUMPANG SECARA KOMPREHENSIF SERTA KERJA-KERJA PEMBAIKAN LAIN UNTUK TEMPOH 24 BULAN DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat RIFFNA GLOBAL RESOURCES
   Jumlah Harga RM 383,270.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/036/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BERKALA SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN DAN ALAT PEMADAM API MUDAH ALIH BAGI TEMPOH 24 BULAN, DI SELURUH KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat HARRY SHARI ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 345,500.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/045/2022
   Tajuk QUOTATION TO PURCHASE GREEN ROOM EQUIPMENTS AT THE FACULTY OF TECHNOLOGY MANAGEMENT AND TECHNOPRENEURSHIP (FPTT), AS PER UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM) REQUIREMENTS NO. SEBUT HARGA : UTeM/SH/045/2022
   Nama Syarikat CR MULTIMEDIA (M) SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 117,350.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/077/2021
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF STATICS EXPERIMENT APPARATUS FOR FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat METRO JENDELA SDN. BHD
   Jumlah Harga RM 131,760.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/028/2022
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING LABORATORY SCALE MAGNETIC SEPARATION UNIT FOR FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat METRO JENDELA SDN. BHD
   Jumlah Harga RM 285,195.00
   Tempoh Bekal/Siap 30-38 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/043/2022
   Tajuk SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA SIMPANG JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat AME JASA ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 121,020.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/034/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELIAAN JURUTERA PELAWAT BAGI PEPASANGAN ELEKTRIK VOLTAN TINGGI DAN VOLTAN SEDERHANA UNTUK TEMPOH 24 BULAN DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat TRMS ENGINEERING SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 188,560.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/081/2021
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY AND TRAINING OF ‘PORTABLE STATIC DATA LOGGER’ FOR FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat ATAMA TECH SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 115,900.00
   Tempoh Bekal/Siap 6-8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/046/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MEMBAIKI SISTEM HAWA DINGIN JENIS PRECISION AIR-CONDITIONING UNIT (PAC) DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI PUSAT PERKHIDMATAN PENGETAHUAN DAN KOMUNIKASI, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat SIX O SIX ELEMENT
   Jumlah Harga RM 417,600.00
   Tempoh Bekal/Siap 23 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/040/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF LIF SEDIAADA (LIFT MODERNIZATION) UNTUK 2 BUAH LIF PENUMPANG SERTA KERJA-KERJA PEMBAIKAN LIF LAIN YANG BERKAITAN DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat RIFFNA GLOBAL RESOURCES
   Jumlah Harga RM 343,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/037/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BERKALA SISTEM UDARA TERMAMPAT JENIS BERPUSAT BAGI TEMPOH 24 BULAN, DI SELURUH KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat IQ REZKY
   Jumlah Harga RM 195,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/035/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENUKARAN ALAT GANTI BAGI PEPASANGAN VOLTAN TINGGI DI PENCAWANG PEMBAHAGI UTAMA 33kV, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat SSL DEV SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 184,600.00
   Tempoh Bekal/Siap 13 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/033/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENUKARAN ALAT GANTI DAN PEMBAIKAN KEROSAKAN ELEKTRIK VOLTAN RENDAH DI KESELURUHAN KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat PEMBORONG DAN PEMBEKAL SALJU ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 203,563.00
   Tempoh Bekal/Siap 15 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/032/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BERKALA BAGI GONDOLA GALVAPOLE MAINTENANCE CAGE, OVERHEAD TRAVELLING CRANE DAN ELECTRO-HYDRAULIC POSTS LIFT TERMASUK KERJA-KERJA BERKAITAN SELAMA 24 BULAN DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat TEKNO SERVICE ENGINEERING (M) SDN. BHD
   Jumlah Harga RM 142,500.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/084/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, INSTALL, TEST AND COMMISSION RASBERRY PI KIT FOR EDUCATION AT THE FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat GLOBAL SIMETRI SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 55,880.00
   Tempoh Bekal/Siap 8*12 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/080/2021
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING COUPLED TANK LIQUID LEVEL SYSTEM FOR FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat AKARTECH ENGINEERING
   Jumlah Harga RM 56,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 16 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/008/2022
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, INSTALL, TEST AND COMMISSION OF DIGITAL HANDHELD OSCILLOSCOPE AND CURRENT PROBE AT THE FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat MERSIDE SOLUTIONS
   Jumlah Harga RM 305,400.00
   Tempoh Bekal/Siap 4-6 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/051/2021
   Tajuk QUOTATION FOR THE SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, ASSEMBLY, TESTING AND COMMISSIONING OF AUTONOMOUS MOBILE ROBOT SYSTEM FOR FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat ACIS TECHNOLOGY SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 55,500.00
   Tempoh Bekal/Siap 28 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/049/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF "VEHICLE STRUCTURE TEST RIG" FOR APPLIED MECHANICAL DESIGN (AMD) LABORATORY, FAKLUTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat KOKKA TRADING
   Jumlah Harga RM 165,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 20-24 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/013/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH WAKAF, PERGOLA DAN KAWASAN REHAT PELAJAR TERMASUK KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKITAR KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat PERMATA MUDI ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 74,140.00
   Tempoh Bekal/Siap 8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/012/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH 1 UNIT GELANGGANG BOLA KERAJANG DAN 1 UNIT GELANGGANG FUTSAL DI ASRAMA LESTARI, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat GAGASAN EMAS ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 38,967.50
   Tempoh Bekal/Siap 5 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/017/2022
   Tajuk SEBUT HARGA MEMBEKAL BAHAN MENTAH DAN ALAT GANTI UNTUK PEJABAT PENGURUSAN FASILITI UTeM.
   Nama Syarikat GLOBAL ELECTROMECH (M) SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 4,274.90
   Tempoh Bekal/Siap 6 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/017/2022
   Tajuk SEBUT HARGA MEMBEKAL BAHAN MENTAH DAN ALAT GANTI UNTUK PEJABAT PENGURUSAN FASILITI UTeM.
   Nama Syarikat KOSMO TULIN SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 9,711.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/024/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN BERKALA KAWALAN MAKHLUK PEROSAK (PEST CONTROL) PADA BANGUNAN BAGI TEMPOH 12 BULAN DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat NASUHA PEST & ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 89,110.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/034/2021
   Tajuk SEBUTHARGA PELANTIKAN PANEL PEMBEKAL BARANG GUNA HABIS (BGH) PERALATAN DAN KOMPONEN MEKANIKAL DANP EMBUATAN BAGI KEGUNAAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN(P&P)FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL & PEMBUATAN(FTKMP),UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA(UTeM)BAGI TEMPOH DUA TAHUN(24BULAN)
   Nama Syarikat EDUTECH SUPPLY & SERVICES
   Jumlah Harga RM 49,905.40
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/050/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY LEAN MANUFACTURING TRAINING SIMULATION PACKAGE FOR FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL, UTeM.
   Nama Syarikat PROCEIL ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 79,800.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/054/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC) UNIT FOR FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat CALIA TECHNOLOGY SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 206,688.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 1/2 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/055/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, INSTALL, TEST AND COMMISSION OF POWER SUPPLIES AT THE FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat MERSIDE SOLUTIONS
   Jumlah Harga RM 105,600.00
   Tempoh Bekal/Siap 3-5 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/058/2021
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, INSTALLATION, TESTING, COMMISSIONING AND TRAINING OF PLC-BASED AUTOMATION SYSTEM WITH INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS (IIoT) FOR FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat PERUSAHAAN MAJUCO SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 270,023.00
   Tempoh Bekal/Siap 3-6 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/082/2021
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF POWER AND ENERGY LOGGERS FOR FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat DVA TECHNOLOGY SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 43.00
   Tempoh Bekal/Siap 6-12 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/087/2021
   Tajuk SEBUT HARGA PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN KELENGKAPAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN TASKA DAN TADIKA AWLAD IMTIYAZ, KAMPUS INDUK, UNIVERISITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat HAJI YAHAYA CONSTRUCTION & TRADING
   Jumlah Harga RM 38,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/019/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN KEROSAKAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM BEKALAN AIR UTAMA TERMASUK LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat SINAR EJA ENGINEERING & SUPPLY SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 375,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/015/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENGGANTIAN DAN PEMBAIKAN PAGAR SEMPADAN DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat M & E BINA ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 11,010.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/009/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN KALIBRSI PERALATAN SECARA BERKALA SISTEM AUTOMASI BANGUNAN (BAS) SELAMA 24 BULAN DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat ALENAZ UTAMA ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 159,990.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/007/2022
   Tajuk TENDER BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat EJA ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 188,700.00
   Tempoh Bekal/Siap 5 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/002/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI CADANGAN MELANTIK PEMBEKAL SAFETY FOOTWEAR UNTUK PAKAIAN
   Nama Syarikat HIJRAHMAS BINA RESOURCES
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/048/2021
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF BANDSAW MACHINE FOR FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING (FKM), UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat PAKSI KARISMA SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 48,500.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/055/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, INSTALL, TEST AND COMMISSION OF POWER SUPPLIES AT THE FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat SISWA SETIA (M) SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 63,645.00
   Tempoh Bekal/Siap 8-10 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/055/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, INSTALL, TEST AND COMMISSION OF POWER SUPPLIES AT THE FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat SYARMAINE ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 34,500.00
   Tempoh Bekal/Siap 24-26 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/056/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, INSTALL, TEST AND COMMISSION OF DIGITAL OSCILLOSCOPE AND POWER ANALYZER AT THE FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat RITMA SAGA SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 30,800.00
   Tempoh Bekal/Siap 8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/056/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, INSTALL, TEST AND COMMISSION OF DIGITAL OSCILLOSCOPE AND POWER ANALYZER AT THE FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat DOTCOM TELECOMMUNICATIONS SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 62,630.00
   Tempoh Bekal/Siap 20 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/057/2021
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, INSTALLATION, TESTING, COMMISSIONING AND TRAINING OF INDUSTRY 4.0 HYDRAULIC POWER UNIT FOR FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat DVA TECHNOLOGY SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 121,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 16-20 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/063/2021
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF ANALOG & DIGITAL CIRCUIT TRAINERS FOR FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat METRO JENDELA SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 58,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 4-6 Bulan
 No.Tawaran UTEM/SH/071/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY,NSTALLA,TEST AND COMMISSION COMPUTER DEKSTOP AT THE FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING,UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat KEMUNCAK HANDAL SDN BHD
   Jumlah Harga RM 313,905.00
   Tempoh Bekal/Siap 4-8 Minggu
 No.Tawaran UTEM/SH/072/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPLLY,DELIVERY,INSTALLATION AND COMMISIONING OF FINITE ELEMENT ALALYSIS SOFTWARE FOR FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL,UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat GLOBAL ELECTROMECH (M) SDN BHD
   Jumlah Harga RM 65,924.00
   Tempoh Bekal/Siap 6-8 Minggu
 No.Tawaran UTEM/SH/073/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY,INSTALLATION,TESTING AND COMMISSIONING OF HIH-END COMPUTER WORKSTATIONS FOR FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL,UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTEM)
   Nama Syarikat GB MULTIMEDIA SDN BHD
   Jumlah Harga RM 109,490.00
   Tempoh Bekal/Siap 12-16 Minggu
 No.Tawaran UTEM/SH/075/2021
   Tajuk SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL,MENGHANTAR,MEMASANG DAN MENGUJILARI PERALATAN DAN PERISIAN "MODAL ANALYSIS AND OPERATING DEFLECTION SHAPE SYSTEM" UNTUK FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL,UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTEM)
   Nama Syarikat INVICOM TEST & MEASUREMENT SDN BHD
   Jumlah Harga RM 100,375.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Minggu
 No.Tawaran UTEM/SH/076/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY AND DELIVER OF NOTEBOOKS FOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA,UTEM
   Nama Syarikat GB MULTIMEDIA SDN BHD
   Jumlah Harga RM 53,745.00
   Tempoh Bekal/Siap 4-5 Minggu
 No.Tawaran UTEM/SH/047/2021
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY,INSTALLATION,TESTING AND COMMISSIONING OF "TWIN SCRE EXTRUDER SYSTEM" FOR COMPOUNDING,GRANULATING,FILEMENT FABRICANTION AND MIXING PROCESS OF MATERILAS IN LABORATORY (MAKMAL KOMPOSIT&NDT),FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL,NUVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat ZETA SCIENTIFIC SDN BHD
   Jumlah Harga RM 348,750.00
   Tempoh Bekal/Siap 18 Minggu
 No.Tawaran UTEM/SH/065/2021
   Tajuk QUOTATION TO SSUPPLY, INSTALLATION,TESTING,COMMISIONING AND TRAINING OF UNIVERSAL MECHANICAL TESTER (UMT) FOR FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL,UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTEM)
   Nama Syarikat GAIA SCIENCE (M) SDN BHD
   Jumlah Harga RM 299,500.00
   Tempoh Bekal/Siap 8-12 Minggu
 No.Tawaran UTEM/SH/086/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY,DELIVERY AND TESTING OSCILLOSCOPE FOR RESEARCH,UTEM
   Nama Syarikat GLOBAL ELECTROMECH (M) SDN BHD
   Jumlah Harga RM 27,700.00
   Tempoh Bekal/Siap 22-24 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/005/2022
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PERKHIDMATAN MENGAMBIL, MENCUCI KERING DAN MENGHANTAR PAKAIAN KONVOKESYEN DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat MIESA ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 99,800.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/004/2022
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY AND DELIVERY OF DIGITAL IP AND DIGITAL POINT-TO-POINT WALKIE TALKIE FOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
   Nama Syarikat SOLAR TWO-WAY RADIO SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 201,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 1 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/003/2022
   Tajuk SEBUT HARGA TAMBAHAN PERLANTIKAN PANEL BAGI KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGHANTAR BATERI DAN KERJA-KERJA MEMBUKA, MEMASANG, MENGUJI, MENYELARAS, MENGIMBANGI, MENJAJAR TAYAR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK KENDERAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat PERKHIDMATAN TAYAR SERANTAU DESA SDN. BHD
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 21 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/003/2022
   Tajuk SEBUT HARGA TAMBAHAN PERLANTIKAN PANEL BAGI KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGHANTAR BATERI DAN KERJA-KERJA MEMBUKA, MEMASANG, MENGUJI, MENYELARAS, MENGIMBANGI, MENJAJAR TAYAR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK KENDERAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat PACIFIC SIERRA SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 21 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/003/2022
   Tajuk SEBUT HARGA TAMBAHAN PERLANTIKAN PANEL BAGI KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGHANTAR BATERI DAN KERJA-KERJA MEMBUKA, MEMASANG, MENGUJI, MENYELARAS, MENGIMBANGI, MENJAJAR TAYAR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK KENDERAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat MILDEF INTERNATIONAL TECHNOLOGIES SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 21 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/003/2022
   Tajuk SEBUT HARGA TAMBAHAN PERLANTIKAN PANEL BAGI KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGHANTAR BATERI DAN KERJA-KERJA MEMBUKA, MEMASANG, MENGUJI, MENYELARAS, MENGIMBANGI, MENJAJAR TAYAR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK KENDERAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat HIJRAH MAKMUR RESOURCES
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 21 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/073/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF HIGH-END COMPUTER WORKSTATIONS FOR FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat GB MULTIMEDIA SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 109,490.00
   Tempoh Bekal/Siap 12-16 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/072/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION AND COMMISIONING OF FINITE ELEMENT ANALYSIS SOFTWARE FOR FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat GLOBAL ELECTROMECH (M) SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 65,924.00
   Tempoh Bekal/Siap 6-8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/064/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, INSTALL, CALIBRATE, TEST AND COMMISSIONING COMPUTER AIDED DESIGN/COMPUTER AIDED MANUFACTURING (CAD/CAM) SYSTEM AND ACCESSORIES FOR FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL, UTeM.
   Nama Syarikat TSIS WELDING SOLUTIONS SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 499,500.00
   Tempoh Bekal/Siap 6-10 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/043/2021
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN TAKAFUL KEBAKARAN, SEMUA RISIKO DAN LIABILITI AWAM BAGI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN.
   Nama Syarikat SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA AM BERHAD
   Jumlah Harga RM 291,743.70
   Tempoh Bekal/Siap 2 Tahun
 No.Tawaran UTeM/SH/042/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVER, TEST AND COMMISSIONING WAVE AND ANTENNA TRAINING SYSTEM FOR JABATAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat NOVANIA SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 316,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/041/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, INSTALL, CALIBRATE AND TEST LOCAL EXHAUST VENTILATION SYSTEMS AND ACCESSORIES FOR FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL, UTeM.
   Nama Syarikat TAAT BESTARI SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 159,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 16 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/040/2021
   Tajuk QUOTATION FOR PURCHASING NEW LICENSES OF SPSS VERSION 27, SPSS-AMOS VERSION 27,NVIVO EDUCATION PLUS AND ATLAS.TI FOR FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN TEKNOUSAHAWANAN (FPTT), UTeM.
   Nama Syarikat TECHSALTANTS SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 307,918.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/039/2021
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF PHASED ARRAY ULTRASONIC TESTING EQUIPMENT AND ACCESSORIES FOR INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEPARTMENT, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat KOKKA TRADING
   Jumlah Harga RM 405,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 16-20 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/021/2021
   Tajuk QUOTATION FOR PURCHASING NEW LICENSES OF ENGINEERING SIMULATION & DESIGN SOFTWARE ACADEMIC TEACHING MECHANICAL AND COMPUTATIONAL FLUID DYNAMIC (CFD) FOR FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (UTeM). NO. SEBUT HARGA: UTeM/SH/021/2021
   Nama Syarikat DYNA FORMING ENGINEERING & TECHNOLOGY SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 174,900.00
   Tempoh Bekal/Siap 1 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/076/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY AND DELIVER OF NOTEBOOKS FOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA, UTeM
   Nama Syarikat GB MULTIMEDIA SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 53,745.00
   Tempoh Bekal/Siap 4-5 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/046/2021
   Tajuk SEBUT HARGA PELANTIKAN PANEL BAGI KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGHANTAR BATERI DAN KERJA-KERJA MEMBUKA, MEMASANG, MENGUJI, MENYELARAS, MENGIMBANGI, MENJAJAR TAYAR SERTA KERJA-KERJA BERAKAITAN UNTUK KENDERAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat HIKMAH NALURI SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/045/2021
   Tajuk SEBUT HARGA PELANTIKAN BAGI KERJA-KERJA MENYELENGGARA DAN MENUKAR ALATGANTI PENDINGIN HAWA UNTUK KENDERAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat HIJRAH MAKMUR RESOURCES
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/045/2021
   Tajuk SEBUT HARGA PELANTIKAN BAGI KERJA-KERJA MENYELENGGARA DAN MENUKAR ALATGANTI PENDINGIN HAWA UNTUK KENDERAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat COMMECTS (M) SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/044/2021
   Tajuk SEBUT HARGA PELANTIKAN PANEL BAGI KERJA-KERJA MENGETUK, MENYIMEN DAN MENGECAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK KENDERAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat HIJRAH MAKMUR RESOURCES
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/044/2021
   Tajuk SEBUT HARGA PELANTIKAN PANEL BAGI KERJA-KERJA MENGETUK, MENYIMEN DAN MENGECAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK KENDERAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat COMMECTS (M) SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/044/2021
   Tajuk SEBUT HARGA PELANTIKAN PANEL BAGI KERJA-KERJA MENGETUK, MENYIMEN DAN MENGECAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK KENDERAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat BADANBAS SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/038/2021
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF PENDULUM CHARPY IMPACT TESTING MACHINE FOR INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEPARTMENT, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat PERNIAGAAN RESTU JAYA (M) SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 66,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 3-5 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/078/2021
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJ-KERJA PENYELENGGARAAN BERKALA LOJI RAWATAN KUMBAHAN (STP) DAN STESEN PAM PENGHUBUNG (NPS) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat QUDRAH HOLDING SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 404,690.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Tahun
 No.Tawaran UTeM/SH/067/2021
   Tajuk NO. SEBUT HARGA : UTeM/SH/067/2021 SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBINAAN BUMBUNG TAMBAHAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI MASJID SAYYIDINA ABU BAKAR, KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat FUZE WORKS
   Jumlah Harga RM 88,800.00
   Tempoh Bekal/Siap 15 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/022/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, INSTALL, TEST AND COMMISSION COMPUTER DESKTOP AT THE FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat HI TAG RESOURCES
   Jumlah Harga RM 170,816.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/043/2021
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN TAKAFUL KEBAKARAN, SEMUA RISIKO DAN LIABILITI AWAM BAGI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN.
   Nama Syarikat SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA AM BERHAD
   Jumlah Harga RM 291,743.70
   Tempoh Bekal/Siap 2 Tahun
 No.Tawaran UTeM/SH/037/2021
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISIONING OF "DATA ANALYSIS TOOL AND VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT SYSTEM FOR FUEL INJECTOR MANAGEMENT TRAINING SYSTEM" FOR ADVANCED MANUFACTURING CENTRE (AMC), UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat EDUTECH SUPPLY & SERVICES
   Jumlah Harga RM 83,584.00
   Tempoh Bekal/Siap 2-5 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/036/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLYING, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF “TECHNICAL PHYSICS LABORATORY” FOR FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat BENUA SAINS SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 47,765.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/034/2021
   Tajuk SEBUT HARGA PELANTIKAN PANEL PEMBEKAL BARANG GUNA HABIS (BGH) PERALATAN DAN KOMPONEN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN BAGI KEGUNAAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (P&P) FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL & PEMBUATAN (FTKMP), UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM) BAGI TEMPOH DUA TAHUN (24 BULAN)
   Nama Syarikat BENUA SAINS SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 62,653.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/026/2021
   Tajuk SEBUT HARGA PELANTIKAN PANEL UNTUK MENCETAK, MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENURUNKAN PELBAGAI SAIZ BACKDROP, BANNER, BUNTING DAN POSTER UNTUK MAJLIS-MAJLIS DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM) BAGI 3 TAHUN.
   Nama Syarikat UH TRADING SDN BHD
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 5 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/026/2021
   Tajuk SEBUT HARGA PELANTIKAN PANEL UNTUK MENCETAK, MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENURUNKAN PELBAGAI SAIZ BACKDROP, BANNER, BUNTING DAN POSTER UNTUK MAJLIS-MAJLIS DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM) BAGI 3 TAHUN.
   Nama Syarikat RANGKAIAN KUALITI ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 5 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/061/2021
   Tajuk SEBUT HARGA PENSIJILAN ISO 9001 SISTEM PENGURUSAN KUALITI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN UNTUK TEMPOH 3 TAHUN IAITU TAHUN 2021 (PENSIJILAN SEMULA), TAHUN 2022 (AUDIT PENGAWASAN 1), TAHUN 2023 (AUDIT PENGAWASAN 2) UNTUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat MY CO2 SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 39,644.00
   Tempoh Bekal/Siap 1 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/035/2021
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA NAIKTARAF RUANG BAGI MENEMPATKAN BILIK ALUMNI DAN KERJAYA DI PUSAT JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT, MAKMAL MAKERSPACE DI FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN DAN PEMASANGAN PINTU KACA DI FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAMPUS INDUK DAN KAMPUS TEKNOLOGI, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat M&E BINA ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 60,985.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/028/2021
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN BIDAI SERTA "TINTED" PADA BANGUNAN DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat KORO VENTURE
   Jumlah Harga RM 108,270.00
   Tempoh Bekal/Siap 16 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/031/2021
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN KEROSAKAN DAN PENYELENGGARAAN BERKALA BANGUNAN TERMASUK LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (ZON 1A, ZON 1B, ZON 2, ZON 3, ZON 4, ZON 5 DAN ZON 6).
   Nama Syarikat ARCEUS RESOURCES
   Jumlah Harga RM 252,850.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/027/2021
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN KEROSAKAN PERALATAN ELEKTRIK DI KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat RIEZAL INTEGRATED ENGINEERING
   Jumlah Harga RM 98,933.00
   Tempoh Bekal/Siap 14 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/024/2021
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN PERALATAN MEKANIKAL DI LOJI RAWATAN KUMBAHAN (STP), STESEN PAM PENGHUBUNG (NPS) DAN TASIK GEMILANG, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat LANGKAH BERKAT ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 99,930.00
   Tempoh Bekal/Siap 15 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH023/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY AND DELIVER ICT CONSUMABLES FOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat HAZ TECH
   Jumlah Harga RM 69,524.70
   Tempoh Bekal/Siap 6 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH011/2021
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN UJIAN MAKMAL PERUBATAN LUAR BAGI TEMPOH 3 TAHUN UNTUK PUSAT UNTUK PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat PANTAI PREMIER PHATOLOGY SDN BHD
   Jumlah Harga RM 247,646.00
   Tempoh Bekal/Siap 1-3 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/018/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL, CONFIGURE, TESTING AND MAINTENANCE OF BUSINESS EDITION ANTIVIRUS LICENSES FOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat BUMI OPTIMUS (M) SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 450,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 50 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/020/2021
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, INSTALL, COMMISSION AND MAINTENANCE OF UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) FOR KAMPUS TEKNOLOGI, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat FECTO SOLUTIONS SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 65,282.00
   Tempoh Bekal/Siap 7 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/019/2021
   Tajuk QUOTATION FOR SECURITY POSTURE ASSESSMENT, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat ALTERAXIS SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 90,100.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/029/2021
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PEMBASMIAN KUMAN (DISINFEKSI) DI SELURUH BANGUNAN KOLEJ KEDIAMAN PELAJAR DAN RUMAH KUARANTIN TERMASUK KERJA PEMBERSIHAN AWALAN (INITIAL CLEANING) DI KOLEJ KEDIAMAN SATRIA, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat PERMATA MZ SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 0.60
   Tempoh Bekal/Siap 145 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/001/2021
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PELUPUSAN ASET SEPTEMBER DAN OKTOBER 2020 SECARA e-WASTE BAGI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat HONG WEI CARRY SERVICE
   Jumlah Harga RM 1,778.00
   Tempoh Bekal/Siap 7 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/015/2021
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVERY, TESTING AND COMMISSIONING INFRARED THERMAL IMAGING TEMPERATURE SCREENING SYSTEM DEVICE UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat SHAFAR TRADING
   Jumlah Harga RM 49,600.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/025/2021
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN INSURAN KENDERAAN DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA AM BERHAD
   Jumlah Harga RM 147,229.61
   Tempoh Bekal/Siap 2 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/013/2021
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMBEKALAN DAN PEMASANGAN PERALATAN SISTEM SIARAYA, VIDEO CONFERENCING KIT, PERALATAN MUZIK DAN SMART TV UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat CR MULTIMEDIA (M) SDN BHD
   Jumlah Harga RM 64,800.00
   Tempoh Bekal/Siap 10 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/017/2021
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY AND DELIVERY OF HIGH PERFORMANCE NOTEBOOK FOR FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA, (UTeM).
   Nama Syarikat NFH SOLUTIONS SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 68,800.00
   Tempoh Bekal/Siap 4-6 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/014/2021
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN SISTEM SALURAN AIR KUMBAHAN DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat EJA ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 153,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/009/2021
   Tajuk SEBUT HARGA MEMBEKAL BAHAN MENTAH DAN ALAT GANTI AWAM DAN PERABOT UNTUK PEJABAT PENGURUSAN FASILITI UTeM
   Nama Syarikat R. P. ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 1,978.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/009/2021
   Tajuk SEBUT HARGA MEMBEKAL BAHAN MENTAH DAN ALAT GANTI AWAM DAN PERABOT UNTUK PEJABAT PENGURUSAN FASILITI UTeM
   Nama Syarikat MF TECHNOLOGY SUPPLY & SERVICES
   Jumlah Harga RM 8,021.40
   Tempoh Bekal/Siap 3 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/009/2021
   Tajuk SEBUT HARGA MEMBEKAL BAHAN MENTAH DAN ALAT GANTI AWAM DAN PERABOT UNTUK PEJABAT PENGURUSAN FASILITI UTeM
   Nama Syarikat HNH CONSTRUCTION & SERVICES SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 6,142.40
   Tempoh Bekal/Siap 3 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/009/2021
   Tajuk SEBUT HARGA MEMBEKAL BAHAN MENTAH DAN ALAT GANTI AWAM DAN PERABOT UNTUK PEJABAT PENGURUSAN FASILITI UTeM
   Nama Syarikat R&D EUREKA ENGINEERING SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 1,095.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/002/2021
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MELANTIK PEMBEKAL KASUT PEJABAT DAN SAFETY BOOT UNTUK PAKAIAN SERAGAM STAF DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat EMZIE TEXTILE TRADING
   Jumlah Harga RM 3,600.00
   Tempoh Bekal/Siap 1 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/012/2021
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVERY, TESTING AND COMMISSIONING MEDICAL EQUIPMENT BIOCHEMSITRY ANALYZER FOR LABORATORY PUSAT KESIHATAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat ALAM MEDIK SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 144,500.00
   Tempoh Bekal/Siap 8-10 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/016/2021
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEROLEHAN BARANG GUNA HABIS (BGH) BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS PERSEDIAAN PERSIJILAN PROFESIONAL DI FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK (FTKEE)
   Nama Syarikat NEURON DYNAMICS ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 107,115.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/007/2021
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MEMBUKA, MEMBUNGKUS, MENGANGKAT, MEMINDAH, MENYUSUN-ATUR, MEMASANG, MENENTUKUR DAN MENGUJI-LARI MESIN SPECIALIZED BAGI FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (FKP) KE BANGUNAN BAHARU UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat GOTONG WIRA ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 14,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/007/2021
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MEMBUKA, MEMBUNGKUS, MENGANGKAT, MEMINDAH, MENYUSUN-ATUR, MEMASANG, MENENTUKUR DAN MENGUJI-LARI MESIN SPECIALIZED BAGI FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (FKP) KE BANGUNAN BAHARU UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat FESTECH SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 7,850.00
   Tempoh Bekal/Siap 3-4 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/007/2021
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MEMBUKA, MEMBUNGKUS, MENGANGKAT, MEMINDAH, MENYUSUN-ATUR, MEMASANG, MENENTUKUR DAN MENGUJI-LARI MESIN SPECIALIZED BAGI FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (FKP) KE BANGUNAN BAHARU UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat SR PUNCAK DINAMIK SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 116,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 1 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/005/2021
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MENGAMBIL, MENCUCI KERING DAN MENGHANTAR PAKAIAN KONVOKESYEN BAGI TAHUN 2021 DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat ZGA ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 89,500.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/003/2021
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MELANTIK PANEL PEMBEKAL PAKAIAN SERAGAM STAF SIAP BERJAHIT DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat SYARIKAT JASA A.S. SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 223,291.20
   Tempoh Bekal/Siap 2 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/004/2021
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL SET JUBAH DIPLOMA, SET JUBAH VIP, SET BAJU PANGLIMA DAN HOOD UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat ZAMRUD ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 256,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/006/2021
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA NAIKTARAF MAKMAL GENTIAN OPTIK KEPADA MAKMAL CySCC UTeM DI ARAS 2, BANGUNAN FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI,KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat GAGASAN EMAS ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 76,860.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/010/2021
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN SISTEM LAPISAN KALIS AIR PADA TEMPAT DUDUK PENONTON DI STADIUM UTeM, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat KAHAR UMAR ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 47,700.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/007/2021
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MEMBUKA, MEMBUNGKUS, MENGANGKAT, MEMINDAH, MENYUSUN-ATUR, MEMASANG, MENENTUKUR DAN MENGUJI-LARI MESIN SPECIALIZED BAGI FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (FKP) KE BANGUNAN BAHARU UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat PAKSI KARISMA SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 18,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 30 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/007/2021
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MEMBUKA, MEMBUNGKUS, MENGANGKAT, MEMINDAH, MENYUSUN-ATUR, MEMASANG, MENENTUKUR DAN MENGUJI-LARI MESIN SPECIALIZED BAGI FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (FKP) KE BANGUNAN BAHARU UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat NEURON DYNAMICS ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 29,500.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/007/2021
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MEMBUKA, MEMBUNGKUS, MENGANGKAT, MEMINDAH, MENYUSUN-ATUR, MEMASANG, MENENTUKUR DAN MENGUJI-LARI MESIN SPECIALIZED BAGI FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (FKP) KE BANGUNAN BAHARU UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat SR PUNCAK DINAMIK SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 17,300.00
   Tempoh Bekal/Siap 1 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/096/2020
   Tajuk QUOTATION FOR REPAIRING, REPROGRAMMING, AND COMMISIONING THE EXISTING COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING (CIM) SYSTEM AT PRODUCTION HOUSE TEACHING FACTORY
   Nama Syarikat FESTECH SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 99,875.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/018/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN SUBMETER, SISTEM PAIP AGIHAN DALAMAN (TERMASUK PAM DAN TANGKI SIMPANAN AIR) DAN PAIP AGIHAN AIR UTAMA SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat SINAR EJA ENGINEERING & SUPPLY SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 366,300.00
   Tempoh Bekal/Siap 16 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/065/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA NAIK TARAF BILIK TEMUDUGA PEJABAT PENDAFTAR, PUSAT STRATEGIK PENJANAAN PENDAPATAN DI PEJABAT BENDAHARI DAN MEMBINA TEMPAT AMBIL WUDUK PEJABAT NAIB CANSELOR TERMASUK LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI BANGUNAN CANSELORI, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat JANGKAMAS ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 84,370.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/090/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN PERMUKAAN STRUKTUR DINDING DAN BUMBUNG RATA JENIS KONKRIT PADA BANGUNAN TERMASUK LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat MANTERA MAINTENANCE & SERVICES
   Jumlah Harga RM 225,670.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/042/2020
   Tajuk SEBUT HARGA PELANTIKAN PANEL PEMBEKAL BARANG GUNA HABIS (BGH) PERALATAN DAN KOMPONEN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK BAGI KEGUNAAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (P&P) FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK (FTKEE) UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BAGI TEMPOH 2 TAHUN (24BULAN).
   Nama Syarikat GLOBAL ELECTROMECH (M) SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 42,402.50
   Tempoh Bekal/Siap 2-6 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/089/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMBEKALAN CENDERAMATA PROMOSI DAN KORPORAT UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BAGI TAHUN 2020.
   Nama Syarikat EXACMUST (M) SDN BHD
   Jumlah Harga RM 14,540.00
   Tempoh Bekal/Siap 30-45 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/071/2019
   Tajuk SEBUTHARGA UNTUK MENJALANKAN PERNIAGAAN MAKANAN ISLAM (HALAL) BERMASAK DI KAFETARIA PELAJAR 1A UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat MAN JADA WAJAD ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 18,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/098/2020
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF “FUEL INJECTOR MANAGEMENT TRAINING SYSTEM” FOR ADVANCED MANUFACTURING CENTRE (AMC), UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
   Nama Syarikat EDUTECH SUPPLY & SERVICES
   Jumlah Harga RM 84,840.00
   Tempoh Bekal/Siap 6-8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/094/2020
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF 3D PRINTERS AND A 3D SCANNER FOR THE DESIGN HOUSE, TEACHING FACTORY, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat PEBBLE3D SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 113,050.00
   Tempoh Bekal/Siap 7 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/030/2020
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF WORKSHOP 2 LAB EQUIPMENT, AND CONFIGURATION FOR DEPARTMENTS OF COMPUTER SYSTEM & COMMUNICATION, FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat TERALOGIC SOLUTIONS SDN BHD
   Jumlah Harga RM 114,634.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/095/2020
   Tajuk ACQUISITION OF SERVICES RELATED TO CERTIFIED DIGITAL FORENSIC FIRST RESPONDER (CDFFR) CERTIFICATION
   Nama Syarikat CYBERSECURITY MALAYSIA
   Jumlah Harga RM 104,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/042/2020
   Tajuk SEBUT HARGA PELANTIKAN PANEL PEMBEKAL BARANG GUNA HABIS (BGH) PERALATAN DAN KOMPONEN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK BAGI KEGUNAAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (P&P) FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK (FTKEE) UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BAGI TEMPOH 2 TAHUN (24BULAN).
   Nama Syarikat NEURON DYNAMICS ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 17,320.00
   Tempoh Bekal/Siap 14 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/030/2020
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF WORKSHOP 2 LAB EQUIPMENT, AND CONFIGURATION FOR DEPARTMENTS OF COMPUTER SYSTEM & COMMUNICATION, FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat MISYAH RESOURCES SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 84,636.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/042/2020
   Tajuk SEBUT HARGA PELANTIKAN PANEL PEMBEKAL BARANG GUNA HABIS (BGH) PERALATAN DAN KOMPONEN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK BAGI KEGUNAAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (P&P) FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK (FTKEE) UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BAGI TEMPOH 2 TAHUN (24BULAN).
   Nama Syarikat KD MAKMUR SDN BHD
   Jumlah Harga RM 11,520.00
   Tempoh Bekal/Siap 1-2 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/042/2020
   Tajuk SEBUT HARGA PELANTIKAN PANEL PEMBEKAL BARANG GUNA HABIS (BGH) PERALATAN DAN KOMPONEN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK BAGI KEGUNAAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (P&P) FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK (FTKEE) UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BAGI TEMPOH 2 TAHUN (24BULAN).
   Nama Syarikat ACIS TECHNOLOGY SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 57,345.20
   Tempoh Bekal/Siap 4 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/072/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEROLEHAN PERALATAN ALL-IN-ONE (AIO) HIGH PERFORMANCE DESKTOP WITH PRESSURE SENSITIVE PEN DISPLAY COMPLETE WITH DIGITAL DRAFTING WORKSTATION, PERISIAN MODELER 3D, PERISIAN CAM DAN AIRBRUSH SYSTEM DI MAKMAL FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN.
   Nama Syarikat BENDAHARA SATI SDN BHD
   Jumlah Harga RM 409,650.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/062/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN CERUN DI KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat HI-TECH MARINE
   Jumlah Harga RM 88,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 5 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/067/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA NAIKTARAF RUANG DI BANGUNAN KOMPLEKS LATIHAN PEMBUATAN (FKP) BAGI MENEMPATKAN PEJABAT-PEJABAT DI BAWAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI), TEACHING FACTORY DAN PEJABAT AMC SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat R&D EUREKA ENGINEERING SDN. BHD
   Jumlah Harga RM 351,100.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/091/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN PERALATAN MEKANIKAL DI LOJI RAWATAN KUMBAHAN (STP) DAN STESEN PAM PENGHUBUNG (NPS), KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat ABE GEE CANGGEH
   Jumlah Harga RM 319,200.00
   Tempoh Bekal/Siap 16 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/089/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMBEKALAN CENDERAMATA PROMOSI DAN KORPORAT UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BAGI TAHUN 2020.
   Nama Syarikat SERI TASIK SOUVENIRS & UNIFORMS
   Jumlah Harga RM 41,600.00
   Tempoh Bekal/Siap 3-4 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/089/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMBEKALAN CENDERAMATA PROMOSI DAN KORPORAT UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BAGI TAHUN 2020.
   Nama Syarikat RANGKAIAN KUALITI ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 4,500.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/089/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMBEKALAN CENDERAMATA PROMOSI DAN KORPORAT UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BAGI TAHUN 2020.
   Nama Syarikat TERATAK MASYUR
   Jumlah Harga RM 10,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/089/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMBEKALAN CENDERAMATA PROMOSI DAN KORPORAT UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BAGI TAHUN 2020.
   Nama Syarikat UH TRADING SDN BHD
   Jumlah Harga RM 50,060.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/089/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMBEKALAN CENDERAMATA PROMOSI DAN KORPORAT UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BAGI TAHUN 2020.
   Nama Syarikat RIZQ KARISMA RESOURCES
   Jumlah Harga RM 13,200.00
   Tempoh Bekal/Siap 4-5 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/092/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PELANTIKAN PANEL PEMBEKAL ALAT TULIS, BEKALAN PEJABAT DAN KERTAS UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
   Nama Syarikat UH TRADING SDN BHD
   Jumlah Harga RM 13,680.00
   Tempoh Bekal/Siap 10 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/093/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PEMBAIKAN, PENYELENGGARAAN DAN PENUKARAN ALAT GANTI BAGI SISTEM AUDIO DAN VISUAL DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat YL SYSTEMS SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 193,550.00
   Tempoh Bekal/Siap 10 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/083/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI PERISIAN TECHNOLOGY COMPUTER AIDED DESIGN (TCAD) TOOL UNTUK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (FKEKK) DAM KEJURUTERAAN KOMPUTER, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat IC MICROSYSTEMS SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 377,208.90
   Tempoh Bekal/Siap 10 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/084/2020
   Tajuk QUOTATION FOR MAINTENANCE AND CALIBRATION LABORATORY EQUIPMENT SUCH AS 4 PORT RF ECAL MODULE KIT (AGILENT/N443a), PORTABLE SPECTRUM ANALYZER (ROHDE & SCHWARZ/FSL6), ESA-E SERIES SPECTRUM ANALYZER (AGILENT/E4407b) PSG VECTOR SIGNAL GENERATOR (AGILENT/E8267d), IMPEDANCE ANALYZER, LCR METER AND OSCILOSCOPE (DSO-X2012A)
   Nama Syarikat TEKMARK SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 111,040.00
   Tempoh Bekal/Siap 6-8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/092/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PELANTIKAN PANEL PEMBEKAL ALAT TULIS, BEKALAN PEJABAT DAN KERTAS UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
   Nama Syarikat EJA ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 1,260.00
   Tempoh Bekal/Siap 14 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/058/2020
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF COMPUTER WORKSTATIONS FOR THE DESIGN HOUSE, TEACHING FACTORY, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat FESTECH SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 48,717.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/057/2020
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF MONITORING SYSTEM FOR THE PRODUCTION HOUSE, TEACHING FACTORY, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat LATISAN TEKNIK SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 125,167.00
   Tempoh Bekal/Siap 8-10 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/058/2020
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF COMPUTER WORKSTATIONS FOR THE DESIGN HOUSE, TEACHING FACTORY, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat JRC-PRO TECHNOLOGY SDN BHD
   Jumlah Harga RM 34,930.00
   Tempoh Bekal/Siap 10 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/074/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI CADANGAN MELANTIK PEMBEKAL PAKAIAN SERAGAM STAF SIAP BERJAHIT DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat HEXA-CLASSIC SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 129,960.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/075/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI CADANGAN MELANTIK PEMBEKAL KASUT PEJABAT DAN SAFETY BOOT UNTUK PAKAIAN SERAGAM STAF DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat HIJRAHMAS BINA RESOURCES
   Jumlah Harga RM 224,180.00
   Tempoh Bekal/Siap 1 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/086/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN “POCKET PARK” DAN TIANG PAPAN TANDA RAKAN INDUSTRI SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI PERPUSTAKAAN LAMAN HIKMAH, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat GAGASAN EMAS ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 45,575.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/097/2020
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL, TEST AND COMMISSION A NEW 40KW GENERATOR AND GENERATOR CONTROL SYSTEM TO UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA, AND TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALL, TEST AND COMMISSION CABLING AND ACCESSORIES TO POS TITOM, KUALA LIPIS, PAHANG
   Nama Syarikat EP SINAR (M) SDN BHD
   Jumlah Harga RM 141,600.00
   Tempoh Bekal/Siap 8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/073/2020
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVER, TEST AND COMMISSIONING ELECTRIC VEHICLE TRAINER, JABATAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat GLOBAL ELECTROMECH (M) SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 153,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/071/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PENYELENGGARAAN DAN BAIKPULIH PERALATAN MAKMAL PUSAT PEMBUATAN TERMAJU (AMC) SEPERTI BERIKUT: CNC LASER CUTTING MACHINE (LVD) LASER, FDM RAPID PROTOTAIP, CNC MILLING BRIDGEPORT, TURRET MILLING MACHINE, LATHE CONVENTIONAL, DRILLING MACHINE, TOOL PRESETTER ELBO CONTROLY DAN BANDSAW BLADES.
   Nama Syarikat DEF ADVANCE TECHNOLOGIES
   Jumlah Harga RM 183,100.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/059/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, DAN MEMASANG PERALATAN SUKAN DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat HYBA QUEST SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 163,753.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/068/2020
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLYING, INSTALLATION, TESTING, AND COMMISSIONING OF MODULAR PRODUCTION SYSTEM WITH INTEGRATED IR 4.0 LEARNING SYSTEM FOR FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat VISUAL IN-TECH SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 282,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/067/2019
   Tajuk SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN TONG TUALA WANITA (SANITARY BINS) DI SELURUH BANGUNAN KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat PROCARE SYNERGY SERVICES
   Jumlah Harga RM 78,912.00
   Tempoh Bekal/Siap 36 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/066/2020
   Tajuk SEBUT HARGA PEMBEKALAN PAPAN TANDA ARAS BAGI SEBAHAGIAN BANGUNAN DI KAMPUS INDUK DAN KAMPUS TEKNOLOGI SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI UNVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat IMAGE ART & DESIGN ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 135,950.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 1/2 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/060/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMASANGAN SISTEM AUDIO DAN VISUAL DI BILIK MESYUARAT UTAMA, BANGUNAN CANSELORI DAN DI DEWAN UTeM 1, KAMPUS TEKNOLOGI, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat CR MULTIMEDIA (M) SDN BHD
   Jumlah Harga RM 199,570.00
   Tempoh Bekal/Siap 8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/033/2020
   Tajuk PEMBELIAN PERALATAN SISTEM SIARAYA UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat FAJAR GLOBAL SUPPLY AND SERVICES
   Jumlah Harga RM 233,410.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/005/2020
   Tajuk THE QUOTATION FOR SUPPLY AND DELIVERY OF "CCTV BASED SMART TRAFFIC JUNCTION EMBEDDED HARDWARE" FOR CRIM, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat IDS INTEGRATED SOLUTIONS SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 60,150.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/044/2020
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY AND DELIVER ICT CONSUMABLES FOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat RMS TRADING & SERVICES
   Jumlah Harga RM 51,928.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/041/2020
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING ENVIRONMENT AND OUTDOORS DIGITAL SET FOR MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY DEPARTMENT, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat MALURI EQUIPMENT (MALAYSIA) SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 61,600.00
   Tempoh Bekal/Siap Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/063/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN KEMASAN LANTAI DALAM BANGUNAN SERTA PENYELENGGARAAN KELENGKAPAN INFRASTRUKTUR LUAR BANGUNAN TERMASUK LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI DEWAN CANSELOR KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat MANTERA MAINTENANCE & SERVICES
   Jumlah Harga RM 296,910.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/064/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN SERTA PENYELENGGARAAN DI RUMAH TUNGGU SEDIA DAN TAPAK BENGKEL KO-KURIKULUM, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat KAHAR UMAR ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 47,675.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/010/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN TINTED SERTA BIDAI DI BANGUNAN FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL, KAMPUS TEKNOLOGI, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat BPNP KONSORTIUM SDN BHD
   Jumlah Harga RM 112,450.00
   Tempoh Bekal/Siap 10 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/016/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN KEROSAKAN AM DAN PENYELENGGARAAN BERKALA BANGUNAN TERMASUK LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KAMPUS INDUK UTeM. (ZON 1A, ZON 1B, ZON 2, ZON 3, ZON 4, ZON 5 DAN ZON 6).
   Nama Syarikat SINAR EJA ENGINEERING & SUPPLY SDN BHD
   Jumlah Harga RM 485,890.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/040/2020
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLYING, INSTALLATION, TESTING AND COMMISIONING OF GENSET 20-25 kVA C/W AMF BOARD INSTALLATION FOR FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat MFP LINK SOLUTIONS
   Jumlah Harga RM 258,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 20-24 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/032/2020
   Tajuk QUOTATION FOR MAINTENANCE AND TECHNICAL SUPPORT SERVICE FOR UTeM UNIFIED COMMUNICATIONS SOLUTIONS FOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat HBAR TECHNOLOGIES SDN BHD
   Jumlah Harga RM 429,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 36 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/031/2020
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY AND DELIVER OF NOTEBOOK AND TABLET FOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
   Nama Syarikat GB MULTIMEDIA SDN BHD
   Jumlah Harga RM 68,375.00
   Tempoh Bekal/Siap 6-8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/032/2020
   Tajuk QUOTATION FOR MAINTENANCE AND TECHNICAL SUPPORT SERVICE FOR UTeM UNIFIED COMMUNICATIONS SOLUTIONS FOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat HBAR TECHNOLOGIES SDN BHD
   Jumlah Harga RM 429,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 36 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/028/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA PENGGANTIAN BUMBUNG DI KAWASAN REHAT PELAJAR DI PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat HAJI YAHAYA CONSTRUCTION & TRADING
   Jumlah Harga RM 45,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/019/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENGGANTIAN TALANG AIR HUJAN GALVANISED IRON KEPADA JENIS STAINLESS STEEL DAN PENGGANTIAN LOUVRES SERTA PEMASANGAN POLIVINIL WALL AND ROOFING UNTUK RUMAH PAM TERMASUK LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat MANTERA MAINTENANCE & SERVICES
   Jumlah Harga RM 201,500.00
   Tempoh Bekal/Siap 20 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/017/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENGGANTIAN DAN PEMBAIKAN PAGAR SEMPADAN DI KAMPUS INDUK SERTA MEMBINA PAGAR KAWASAN UNTUK PUMP SUMP DI PUSAT KESIHATAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat NUR KAIZEN ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 425,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/015/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMASANGAN KERANGKA BERSERTA CERMIN PADA TINGKAP BERPANEL DISEKELILING BANGUNAN MASJID SAYYIDINA ABU BAKAR UTeM.
   Nama Syarikat FUZE WORKS
   Jumlah Harga RM 177,700.00
   Tempoh Bekal/Siap 3.5 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/037/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN SISTEM HAWA DINGIN JENIS PRECISION UNIT DAN UNIT PENGHAWA DINGIN JENIS BERASINGAN TERMASUK KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI DATA CENTRE, PUSAT PERKHIDMATAN PENGETAHUAN & KOMUNIKASI, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat IZ MAKMUR SDN BHD
   Jumlah Harga RM 45,200.00
   Tempoh Bekal/Siap 5 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/012/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BERKALA SISTEM LIF PENUMPANG SECARA KOMPREHENSIF SERTA KERJA-KERJA PEMBAIKAN LAIN YANG BERKAITAN UNTUK TEMPOH 24 BULAN DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat DONG YANG ELEVATOR (M) SDN BHD
   Jumlah Harga RM 300,050.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/070/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN SEMULA UNTUK SERAHAN BANGUNAN KOMPLEKS MAKMAL KEJURUTERAAN MEKANIKAL DI KAMPUS TEKNOLOGI, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat PERMATA MUDI ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 163,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 1 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/038/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA NAIKTARAF MAKMAL SEDIADA UNTUK DIJADIKAN BILIK GURU BAHASA SECARA BERKONGSI DI ARAS 2 DAN NAIKTARAF SELF ACCESS LANGUAGE LAB KEPADA BILIK RAKAMAN UTeM TV DI ARAS 1, PUSAT BAHASA DAN PEMBANGUNAN INSAN, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat CTERRA WIN SDN BHD
   Jumlah Harga RM 237,120.00
   Tempoh Bekal/Siap 5 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/023/2020
   Tajuk SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYEDIAAN LAMPU JALAN DAN BEKALAN ELEKTRIK TERMASUK LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat BERKAT WAWASAN MS ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 252,040.00
   Tempoh Bekal/Siap 15 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/011/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYEDIAAN SOKET ALUR KELUAR DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KAMPUS TEKNOLOGI, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat BAMPIZ ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 29,500.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/026/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA LANDSKAP LEMBUT DAN KEJUR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEPANJANG LALUAN UTAMA KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat PERMATA MUDI ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 75,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/022/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKI 2 UNIT GELANGGANG TENIS DAN 2 UNIT GELANGGANG DINDING LATIHAN, 2 UNIT GELANGGANG SEPAK TAKRAW DAN 1 UNIT GELANGGANG BOLA KERANJANG DI KOMPLEKS SUKAN, KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat FINID ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 125,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/051/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMBAIKAN SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN SECARA KESELURUHAN DI BANGUNAN PUSAT PERSATUAN PELAJAR DAN PUSAT PERKHIDMATAN PENGETAHUAN DAN KOMUNIKASI, KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat SUTERA INDAH KENCANA
   Jumlah Harga RM 138,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 16 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/039/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN KEROSAKAN ELEKTRIK DI KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat TAMING SARI ELECTRICAL SERVICES
   Jumlah Harga RM 473,615.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/048/2020
   Tajuk QUOTATION FOR VMWARE LICENSE RENEWAL, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat ALTERAXIS SDN BHD
   Jumlah Harga RM 138,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/046/2020
   Tajuk QUOTATION FOR SERVER WARRANTY EXTENSION, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat ALTERAXIS SDN BHD
   Jumlah Harga RM 75,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/043/2020
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING, COMMISSIONING AND MAINTENANCE OF SECURITY SURVEILLANCE SYSTEM (CCTV) FOR 3 POST GUARD AT TECHNOLOGY CAMPUS AND INTEGRATION FKP CAMERA AT MAIN CAMPUS, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
   Nama Syarikat MENTARI INFINITI SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 99,795.00
   Tempoh Bekal/Siap 2-4 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/031/2020
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY AND DELIVER OF NOTEBOOK AND TABLET FOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
   Nama Syarikat NFH SOLUTIONS SDN BHD
   Jumlah Harga RM 96,888.00
   Tempoh Bekal/Siap 4-8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/029/2020
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, INSTALL AND TEST OF RECORDING SYSTEM FOR UTeM TV (UTV), PUSAT BAHASA DAN PEMBANGUNAN INSAN (PBPI), UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat CR MULTIMEDIA (M) SDN BHD
   Jumlah Harga RM 58,880.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/047/2020
   Tajuk QUOTATION FOR STORAGE MAINTENANCE AND SUPPORT, PUSAT PERKHIDMATAN PENGETAHUAN DAN KOMUNIKASI, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat TEGAS TEPAT SDN BHD
   Jumlah Harga RM 175,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/055/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBINAAN PARKIR TAMBAHAN DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI DEWAN CANSELOR, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat ARCA BINA ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 450,512.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/054/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBINAAN JALAN DUA LORONG DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat RJ KREATIF
   Jumlah Harga RM 650,570.00
   Tempoh Bekal/Siap 8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/053/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBINAAN JALAN MASUK KE BANGUNAN KOKURIKULUM DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat ZAM ZAM
   Jumlah Harga RM 185,514.00
   Tempoh Bekal/Siap 8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/052/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYEDIAAN LAMPU JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat PEMBORONG DAN PEMBEKAL SALJU ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 280,560.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/021/2020
   Tajuk SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN PARKIR TAMBAHAN DI FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (FTMK), KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat TK DELIMA ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 196,412.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/009/2020
   Tajuk SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENAIKTARAF LIF SEDIADA (LIF MODERNIZATION) UNTUK LIF PENUMPANG CANSELORI A, BANGUNAN CANSELORI, KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat ELEMAX SDN BHD
   Jumlah Harga RM 148,300.00
   Tempoh Bekal/Siap 10 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/008/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PENGESANAN KEBOCORAN SISTEM PERPAIPAN SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN DAN SISTEM KOMUNIKASI iSPKA DI BANGUNAN-BANGUNAN BERKAITAN, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat KEJURUTERAAN KNZ ZUMAR
   Jumlah Harga RM 47,850.00
   Tempoh Bekal/Siap 10 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/007/2020
   Tajuk SEBUTHARGA PENYELENGGARAAN TAHUNAN DAN PEMBAIKAN PERALATAN DAPUR SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI KAFETARIA EKSEKUTIF, KAFETARIA KOLEJ KEDIAMAN LESTARI, KAFETARIA TIGA (3) DAN KAFETARIA KOLEJ KEDIAMAN SATRIA, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat KEJURUTERAAN KNZ ZUMAR
   Jumlah Harga RM 44,670.00
   Tempoh Bekal/Siap 10 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/006/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BERKALA SISTEM UDARA TERMAMPAT JENIS BERPUSAT BAGI TEMPOH 24 BULAN DI SELURUH KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat IQ REZKY
   Jumlah Harga RM 150,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/003/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BERKALA SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN BERPUSAT DAN ALAT PEMADAM API MUDAH ALIH SECARA TIDAK KOMPREHENSIF BAGI TEMPOH 24 BULAN DI SELURUH KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat BERKAT WAWASAN MS ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 291,840.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/002/2020
   Tajuk SEBUT HARGA PERKHIDMATAN JURUTERA PELAWAT BAGI PERPASANGAN ELEKTRIK DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN.
   Nama Syarikat NMN ELECTROMECH CONSULTANCY
   Jumlah Harga RM 150,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/001/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PELANTIKAN PANEL PEMBEKAL ALAT TULIS, BEKALAN PEJABAT DAN KERTAS UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM) BAGI TEMPOH DUA TAHUN (24 BULAN)
   Nama Syarikat SR PUNCAK DINAMIK SDN BHD
   Jumlah Harga RM 22,834.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/001/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PELANTIKAN PANEL PEMBEKAL ALAT TULIS, BEKALAN PEJABAT DAN KERTAS UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM) BAGI TEMPOH DUA TAHUN (24 BULAN)
   Nama Syarikat RANGKAIAN KUALITI ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 147,237.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/001/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PELANTIKAN PANEL PEMBEKAL ALAT TULIS, BEKALAN PEJABAT DAN KERTAS UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM) BAGI TEMPOH DUA TAHUN (24 BULAN)
   Nama Syarikat HNH MANAGEMENT & SERVICES
   Jumlah Harga RM 4,850.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/001/2020
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PELANTIKAN PANEL PEMBEKAL ALAT TULIS, BEKALAN PEJABAT DAN KERTAS UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM) BAGI TEMPOH DUA TAHUN (24 BULAN)
   Nama Syarikat UH TRADING SDN BHD
   Jumlah Harga RM 15,416.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/004/2020
   Tajuk SEBUTHARGA BAGI PENYELENGGARAAN DAN BAIKPULIH PERALATAN MAKMAL PUSAT PEMBUATAN TERMAJU (AMC)
   Nama Syarikat DEF ADVANCE TECHNOLOGIES
   Jumlah Harga RM 183,350.00
   Tempoh Bekal/Siap 20-24 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/092/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MEMBUKA, MEMBUNGKUS, MENGANGKAT, MEMINDAH, MENYUSUNATUR, MEMASANG, MENENTUKUR DAN MENGUJILARI PERALATAN KOMPUTER, PERABOT, MESIN, PERALATAN PEJABAT, PERALATAN MAKMAL DAN DOKUMEN BAGI FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (FKP) KE BANGUNAN BAHARU UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat MENTARI INFINITI SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 491,969.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/081/2019
   Tajuk SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA PENYEDIAAN LAMPU JALAN BAGI LALUAN JALAN KAKI ANTARA ASRAMA SATRIA DAN PUSAT KESIHATAN DI KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat RHIBOUT BADAI ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 44,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/076/2019
   Tajuk SEBUTHARGA UNTUK PENYELENGGARAAN DAN BAIKPULIH PERALATAN MAKMAL "INDOOR ANTENNA" (ANECHOIC CHAMBER)
   Nama Syarikat COMREL TECHNOLOGIES SDN BHD
   Jumlah Harga RM 97,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 16 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/088/2019
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY , DELIVERY, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF CYBER RANGE LAB EQUIPMENT, SOFTWARE AND CONFIGURATION FOR DEPARTMENTS OF COMPUTER SYSTEM & COMMUNICATION, FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat ASK PENTEST SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 298,500.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/094/2019
   Tajuk SEBUTHARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENGUJITERIMA SISTEM KIPAS HIGH-VOLUME LOW-SPEED (HVLS) DI MASJID SAYYIDINA ABU BAKAR, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
   Nama Syarikat SURIA INSAN RESOURCES SDN BHD
   Jumlah Harga RM 99,850.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/080/2019
   Tajuk SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MENYELENGGARA DAN MENUKAR ALATGANTI PENDINGIN HAWA DAN AKSESORI TAMBAHAN UNTUK KENDERAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat HIKMAH NALURI SDN BHD
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/079/2019
   Tajuk SEBUTHARGA PERLANTIKAN PANEL MENGETUK, MENYIMEN DAN MENGECAT PELBAGAI JENIS KENDERAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat COMMECTS (M) SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/078/2019
   Tajuk SEBUTHARGA PERLANTIKAN PANEL KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGHANTAR BATERI DAN KERJA-KERJA MEMBUKA, MEMASANG, MENGUJI, MENYELARAS, MENGIMBANGI, MENJAJAR TAYAR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK KENDERAAN UNIVERSITI.
   Nama Syarikat HIKMAH NALURI SDN BHD
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/080/2019
   Tajuk SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MENYELENGGARA DAN MENUKAR ALATGANTI PENDINGIN HAWA DAN AKSESORI TAMBAHAN UNTUK KENDERAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat COMMECTS (M) SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/093/2019
   Tajuk SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MEMASANG, MENGHANTAR DAN MENGUJI VAN JENAZAH UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat GLOBAL KOMITED SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 137,588.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/075/2019
   Tajuk SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN SISTEM AUDIO DI KOMPLEKS SUKAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat Y&Z PUNCAK SAMA ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 81,700.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/078/2019
   Tajuk SEBUTHARGA PERLANTIKAN PANEL KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGHANTAR BATERI DAN KERJA-KERJA MEMBUKA, MEMASANG, MENGUJI, MENYELARAS, MENGIMBANGI, MENJAJAR TAYAR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK KENDERAAN UNIVERSITI.
   Nama Syarikat CMB ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/080/2019
   Tajuk SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MENYELENGGARA DAN MENUKAR ALATGANTI PENDINGIN HAWA DAN AKSESORI TAMBAHAN UNTUK KENDERAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat CMB ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/064/2019
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVER, INSTALL, TESTING, COMMISSIONING AND MAINTAIN DURING WARRANTY PERIOD DATA WAREHOUSE PLATFORM AND BUSINESS ANALYTICS TOOLS.
   Nama Syarikat HBAR TECHNOLOGIES SDN BHD
   Jumlah Harga RM 82,750.00
   Tempoh Bekal/Siap 36 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/078/2019
   Tajuk SEBUTHARGA PERLANTIKAN PANEL KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGHANTAR BATERI DAN KERJA-KERJA MEMBUKA, MEMASANG, MENGUJI, MENYELARAS, MENGIMBANGI, MENJAJAR TAYAR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK KENDERAAN UNIVERSITI.
   Nama Syarikat PERKHIDMATAN TAYAR SERANTAU DESA SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/091/2019
   Tajuk SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN SEMULA DAN PENYEDIAAN KEPERLUAN RUANG UNTUK PERPINDAHAN FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN DI KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat KAHAR UMAR ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 189,243.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/077/2019
   Tajuk SEBUTHARGA BAGI KERJA NAIKTARAF BILIK PERCETAKAN PENERBIT UNIVERSITI DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI ARAS 1, BANGUNAN PERPUSTAKAAN LAMAN HIKMAH, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat KAHAR UMAR ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 89,665.00
   Tempoh Bekal/Siap 2.5 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/055/2019
   Tajuk SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBAIKAN PERGOLA DI LALUAN PEJALAN KAKI BANGUNAN CANSELORI KE DEWAN CANSELOR & KAWASAN REHAT PELAJAR BANGUNAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (FKE) DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat HASNI & IBRAHIM ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 62,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/090/2019
   Tajuk SEBUTHARGA BAGI PEMBELIAN CENDERAHATI UNTUK BAKAL GRADUAN UTeM BERSEMPENA MAJLIS KONVOKESYEN UTeM KE-15, 2019.
   Nama Syarikat PEMBEKAL ALATULIS MAWARIA
   Jumlah Harga RM 34,550.00
   Tempoh Bekal/Siap 30 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/087/2019
   Tajuk SEBUT HARGA UNTUK BEKALAN JURNAL ATAS TALIAN TERBITAN LUAR NEGARA UNTUK PERPUSTAKAAN LAMAN HIKMAH (PLH).
   Nama Syarikat RIMA ENTERPRISE SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 120,438.50
   Tempoh Bekal/Siap 12 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/086/2019
   Tajuk QUOTATION FOR RENEWAL OF SESSION INITIAL PROTOCOL TRUNK SERVICES SUBSCRIPTION AND MAINTENANCE FOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat TELEKOM MALAYSIA BERHAD
   Jumlah Harga RM 428,352.00
   Tempoh Bekal/Siap 48 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/085/2019
   Tajuk QUOTATION FOR VMWARE LICENSE RENEWAL, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat AZB SYSTEMS SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 149,650.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/063/2019
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING, COMMISSIONING OF SECURITY SURVEILLANCE SYSTEM (CCTV), UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat MENTARI INFINITI SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 288,888.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/084/2019
   Tajuk QUOTATION FOR SERVER WARRANTY EXTENSION, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
   Nama Syarikat AZB SYSTEMS SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 82,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/074/2019
   Tajuk ACQUISITION OF SERVICES RELATED TO HTML DEVELOPER CERTIFICATE WITH W3SCHOOLS PREPARATORY COURSES
   Nama Syarikat AMTIS SOLUTION SDN BHD
   Jumlah Harga RM 80,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/050/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN AGENSI PEMUNGUT HUTANG (BILL COLLECTOR) BAGI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat ISTI ILHAM SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/089/2019
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY AND DELIVERY OF DIGITAL IP SMART TERMINAL WALKIE TALKIE FOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat VT LINK NETWORK SDN BHD
   Jumlah Harga RM 275,500.00
   Tempoh Bekal/Siap 1 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/082/2019
   Tajuk SEBUTHARGA BAGI KERJA NAIKTARAF PUSAT KECEMERLANGAN DAN KESARJANAAN AKADEMIK (CAES) DAN RUANG PASCA SISWAZAH FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI ARAS 2, BANGUNAN FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL, KAMPUS TEKNOLOGI, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat PANCAR BAKTI ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 69,500.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/073/2019
   Tajuk SEBUTHARGA BAGI KERJA PENYEDIAAN RUANG MEMASAK, RUANG BASUH, STOR SIMPANAN PERALATAN MEMASAK, STOR BARANG BASAH SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI MASJID SAYYIDINA ABU BAKAR, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat PERMATA MUDI ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 46,719.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/054/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BERKALA LOJI RAWATAN KUMBAHAN (STP) DAN STESEN PAM PENGHUBUNG (NPS) UNTUK TEMPOH DUA TAHUN DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat QUDRAH HOLDINGS SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 374,600.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/044/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BERKALA DAN PEMBAIKAN PERALATAN BAGI GONDOLA GALVAPOLE MAINTENANCE CAGE DAN PERALATAN ELEKTRIK TERMASUK KERJA-KERJA BERKAITAN DI STADIUM UTeM, KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL
   Nama Syarikat TEKNO SERVICE ENGINEERING (M) SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 87,760.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/032/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PERKHIDMATAN MENGAMBIL, MENCUCI KERING DAN MENGHANTAR PAKAIAN KONVOKESYEN DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat ZGA ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 49,642.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/069/2019
   Tajuk SEBUTHARGA BAGI PEMBELIAN CENDERAHATI UNTUK BAKAL GRADUAN UTeM BERSEMPENA MAJLIS KONVOKESYEN UTeM KE-15, 2019.
   Nama Syarikat SERIWATAN RESOURCES SDN BHD
   Jumlah Harga RM 68,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 45 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/062/2019
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY AND DELIVER SOFTWARE PUSAT PERKHIDMATAN PENGETAHUAN DAN KOMUNIKASI, UTeM
   Nama Syarikat GB MULTIMEDIA SDN BHD
   Jumlah Harga RM 186,198.00
   Tempoh Bekal/Siap 4-6 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/061/2019
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, MAINTENANCE, AND TRAINING OF TEACHING AND LEARNING EQUIPMENT FOR USE IN CLASSROOMS AND LABS IN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
   Nama Syarikat CR MULTIMEDIA SDN BHD
   Jumlah Harga RM 317,245.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/070/2019
   Tajuk SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBINA SEBUAH BUMBUNG SESIKAT DI TAPAK MEMANAH DI KOMPLEKS SUKAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat ZAFFIRAH ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 24,985.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/051/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN, PEMBAIKAN DAN KALIBRASI SEMULA PERALATAN SOKONGAN BAGI SISTEM HAWA DINGIN BERPUSAT DI SELURUH KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat IQ REZKY
   Jumlah Harga RM 110,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/059/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN KEMASAN LANTAI FOYER LALUAN MASUK UTAMA SERTA LAIN-LAIN KERJA PENYELENGGARAAN YANG BERKAITAN DI DEWAN CANSELOR, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat SSI TEGUH RESOURCES
   Jumlah Harga RM 124,500.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/052/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA PEMBAIKAN BILIK KAWALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI ARAS 3 DEWAN CANSELOR, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat HI-TECH MARINE
   Jumlah Harga RM 43,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/065/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI CADANGAN KERJA-KERJA PEMBINAAN DAN PEMBAIKAN LONGKANG DI KAWASAN PARKIR KENDERAAN PINTU GERBANG DAN LALUAN PEJALAN KAKI DARI BANGUNAN KAFETARIA PELAJAR 2 KE MASJID SAYYIDINA ABU BAKAR, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
   Nama Syarikat LOOK CONSTRUCTION
   Jumlah Harga RM 39,584.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/045/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN PERALATAN MEKANIKAL SERTA PEMBEKALAN PAM DI LOJI RAWATAN KUMBAHAN DAN STESEN PAM PENGHUBUNG (NPS), KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat KEJURUTERAAN KNZ ZUMAR
   Jumlah Harga RM 127,700.00
   Tempoh Bekal/Siap 10 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/039/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA MENYEDIAKAN KEMUDAHAN UNTUK MARKAS PALAPES SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN RUMAH TUNGGU SEDIA KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat SAFF PERMATA ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 374,745.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/035/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN KEROSAKAN AM DI KOLEJ KEDIAMAN LESTARI, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat MAZLAN MOHAMAD ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 108,709.60
   Tempoh Bekal/Siap 3 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/034/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN SISTEM SALURAN AIR SISA DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KAFETARIA, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat ARCEUS RESOURCES
   Jumlah Harga RM 104,670.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/033/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN SISTEM BEKALAN AIR UTAMA DAN SISTEM AGIHAN AIR DALAM BANGUNAN TERMASUK LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat SINAR EJA ENGINEERING & SUPPLY SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 268,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 5 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/031/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA NAIKTARAF BILIK TUTORIAL SEDIADA KEPADA BILIK PENGURUSAN DAN OPERASI "JOURNAL OF TELECOMMUNICATION, ELECTRONIC AND COMPUTER ENGINEERING (JTEC)" DI ARAS 3, BLOK PENTADBIRAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat PERNIAGAAN SINARBINA
   Jumlah Harga RM 46,675.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/022/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN KEMASAN PADA DALAM DAN LUAR BANGUNAN DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
   Nama Syarikat KAHAR UMAR ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 158,649.90
   Tempoh Bekal/Siap 2 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/061/2019
   Tajuk QUOTATION FOR THE SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, MAINTENANCE, AND TRAINING OF TEACHING AND LEARNING EQUIPMENT FOR USE IN CLASSROOMS AND LABS IN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
   Nama Syarikat GB MULTIMEDIA SDN BHD
   Jumlah Harga RM 91,395.00
   Tempoh Bekal/Siap 6-8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/057/2019
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVER, TEST AND COMMISSIONING ELECTRIC VEHICLE TRAINER, JABATAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat TTU SYNERGY SDN
   Jumlah Harga RM 149,400.00
   Tempoh Bekal/Siap 16-20 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/056/2019
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF BIOMEDICAL MEASUREMENT TRAINING SYSTEM FOR DEPARTMENT OF ELECTRONIC AND COMPUTER ENGINEERING TECHNOLOGY, FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY, TECHNICAL UNIVERSITY OF MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat RAHMAT DAGANGAN SDN. BHD
   Jumlah Harga RM 148,800.00
   Tempoh Bekal/Siap 16-18 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/047/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN PERABOT SERTA LAIN-LAIN KELENGKAPAN BANGUNAN DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat HASNI & IBRAHIM ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 84,920.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/043/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN ATUR PERABOT BERASASKAN KAYU DAN LOGAM DI PUSAT TANGUNGJAWAB UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat MERANTI MARSHAL SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 487,800.00
   Tempoh Bekal/Siap 10 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/041/2019
   Tajuk SEBUT HARGA MEMBEKAL PERALATAN DAN MESIN PERTUKANGAN UNTUK PEJABAT PEMBANGUNAN UTeM.
   Nama Syarikat EDUTECH SUPPLY & SERVICES
   Jumlah Harga RM 33,811.00
   Tempoh Bekal/Siap 4-5 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/038/2019
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISIONING OF CONTINUOUS CONTROL HYDRAULIC TECHNOLOGY WITH IOT GATEWAY AND SENSOR KIT FOR FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA
   Nama Syarikat DEF ADVANCE TECHNOLOGIES
   Jumlah Harga RM 154,800.00
   Tempoh Bekal/Siap 20-24 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/037/2019
   Tajuk SEBUT HARGA MEMBEKAL BAHAN MENTAH DAN ALAT GANTI AWAM DAN PERABOT UNTUK PEJABAT PEMBANGUNAN UTeM.
   Nama Syarikat FINID ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 109,910.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/031/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA NAIKTARAF BILIK TUTORIAL SEDIA ADA KEPADA BILIK PENGURUSAN DAN OPERASI “JOURNAL OF TELECOMMUNICATION ELECTRONIC AND COMPUTER ENGINEERING (JTEC)” DI ARAS 3, BLOK PENTADBIRAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat PERNIAGAAN SINARBINA
   Jumlah Harga RM 46,675.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/053/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MENCETAK DAN MEMBEKAL BAHAN PROMOSI OUTREACH UPUONLINE 2019.
   Nama Syarikat SERI TASIK SOUVENIRS & UNIFORMS
   Jumlah Harga RM 133,600.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/035/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJAPEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN KEROSAKAN AM DI KOLEJ KEDIAMAN LESTARI, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat MAZLAN MOHAMED ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 108,709.60
   Tempoh Bekal/Siap 3 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/034/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN SISTEM SALURAN AIR SISA DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KAFETARIA, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat ARCEUS RESOURCES
   Jumlah Harga RM 104,670.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/034/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN SISTEM SALURAN AIR SISA DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KAFETARIA, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat ARCEUS RESOURCES
   Jumlah Harga RM 104,670.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/039/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA MENYEDIAKAN KEMUDAHAN UNTUK MARKAS PALAPES SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN RUMAH TUNGGU SEDIA KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat SAFF PERMATA ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 374,745.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/010/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN INSURANS KENDERAAN DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA AM BERHAD
   Jumlah Harga RM 253,249.21
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/018/2019
   Tajuk SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR POWERBANK WITH BOX & T-SHIRT BERKOLAR BERSEMPENA MINGGU HALUAN SISWA UTeM TAHUN 2019 KEPADA PEJABAT HAL EHWAL PELAJAR, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat SERI TASIK SOUVENIRS & UNIFORMS
   Jumlah Harga RM 179,760.00
   Tempoh Bekal/Siap 45-60 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/020/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMBEKALAN, PENGHANTARAN DAN PENGUJIAN ALAT GANTI DAN BAIKPULIH ASET KOMPUTER MAKMAL-MAKMAL DI FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (FTMK), UTeM.
   Nama Syarikat DIGICITY (M) SDN BHD
   Jumlah Harga RM 48,060.00
   Tempoh Bekal/Siap 4-6 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/025/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI CADANGAN MELANTIK PEMBEKAL KASUT UNTUK PAKAIAN SERAGAM STAF DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat EMZIE TEXTILE TRADING
   Jumlah Harga RM 100,149.00
   Tempoh Bekal/Siap 30 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/039/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN UNTUK PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN TAHUNAN SISTEM UDARA TERMAMPAT BERPUSAT SERTA PERALATAN PEMAMPAT UDARA MUDAH ALIH DI KAMPUS INDUK DAN KAMPUS TEKNOLOGI, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat USS ENGINEERING SDN BHD
   Jumlah Harga RM 108,800.00
   Tempoh Bekal/Siap 10 Minggu
 No.Tawaran UTeM/RT/002/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PENYELENGGARAAN DAN BAIK PULIH PERALATAN MAKMAL FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEM TRAINER (FMS-200) UNTUK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER, UTeM.
   Nama Syarikat PERUSAHAAN MAJUCO SDN BHD
   Jumlah Harga RM 81,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 1 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/009/2019
   Tajuk SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI INDOOR GYMNASIUM DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat KZ MEGA SOLUTION
   Jumlah Harga RM 210,670.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/019/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PELANTIKAN PANEL UNTUK MENCETAK, MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENURUNKAN PELBAGAI SAIZ BACKDROP, BANNER, BUNTING DAN POSTER UNTUK MAJLIS-MAJLIS DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM) BAGI TEMPOH 24 BULAN.
   Nama Syarikat SAYAP KREATIF ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/023/2019
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, INSTALLATION, COMMISSION OF DESKTOP COMPUTERS FOR TEACHING AND LEARNING PURPOSES FOR THE LANGUAGE LABORATORIES FOR PBPI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat GB MULTIMEDIA SDN BHD
   Jumlah Harga RM 89,400.00
   Tempoh Bekal/Siap 4-6 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/026/2019
   Tajuk SEBUT HARGA PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM STAF SIAP BERJAHIT DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat HIJRAHMAS BINA RESOURCES
   Jumlah Harga RM 184,720.00
   Tempoh Bekal/Siap 10 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/028/2019
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVER, ASSAMBLE, TESTING AND COMMISSIONING AMBULANCE FOR USAGE OF UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat KUASA SAKSAMA SDN BHD
   Jumlah Harga RM 299,500.00
   Tempoh Bekal/Siap 3-4 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/040/2018
   Tajuk THE QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION AND TESTING OF A “INERTIAL DISC AND PENDULUM CLOSE LOOP FEEDBACK CONTROLS WITH RECONFIGURABLE INPUT/OUTPUT (RIO) EMBEDDED SYSTEM” FOR FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat EDUTECH SUPPLY & SERVICES
   Jumlah Harga RM 267,840.00
   Tempoh Bekal/Siap 5-10 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/049/2019
   Tajuk QUOTATION FOR STORAGE MAINTENANCE AND SUPPORT, PUSAT PERKHIDMATAN PENGETAHUAN DAN KOMUNIKASI, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat PUNCAK EDAR RESOURCES SDN BHD
   Jumlah Harga RM 225,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/058/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PEMEROLEHAN KEMBALI, PERAWATAN DAN PEMBUANGAN BAHAN BUANGAN TERJADUAL (SW102, SW110, SW306, SW307, SW311, SW322, SW325, SW402, SW409, SW410, SW430) DAN KLINIKAL (SW404) DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA - UTeM/SH/058/2019
   Nama Syarikat KUALITI ALAM SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 70,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 1 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/048/2019
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY AND DELIVER OF NOTEBOOK, MacBOOK PRO, iMAC AND iPAD FOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat JRC PRO TECHNOLOGY SDN BHD
   Jumlah Harga RM 355,584.00
   Tempoh Bekal/Siap 7 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/046/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN SISTEM AUDIO DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat REMBA ASPIRASI SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 37,600.00
   Tempoh Bekal/Siap 8-12 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/011/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI “AIR COMPRESSOR SCREW TYPE” DI PEJABAT PENGURUSAN KENDERAAN UNIVERSITI (PPKU), UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA - UTeM/SH/011/2019.
   Nama Syarikat EDUTECH SUPPLY & SERVICES
   Jumlah Harga RM 51,849.00
   Tempoh Bekal/Siap 11-13 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/053/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MENCETAK DAN MEMBEKAL BAHAN PROMOSI OUTREACH UPUONLINE 2019
   Nama Syarikat SERI TASIK SOUVENIRS & UNIFORMS
   Jumlah Harga RM 133,600.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/001/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA PETUNJUK ARAH BAHARU BAGI MENGGANTIKAN PAPAN TANDA SEDIADA DI PERSIMPANGAN JALAN UTAMA TERMASUK KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN SEKITAR KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat D CC ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 45,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/008/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MENYIAPKAN KERJA-KERJA KECACATAN BAGI PEMBINAAN PERMATANG PELAJAR DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat PERMATA MUDI ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 28,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/053/2018
   Tajuk SEBUT HARGA UNTUK MENJALANKAN PERNIAGAAN MAKANAN ISLAM BERMASAK DI KAFETARIA PELAJAR KOLEJ KEDIAMAN LESTARI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat PUNCAK EMAS NIAGA ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 850.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/021/2019
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, CONFIGURE, TESTING AND COMMISSIONING OF UTP CABLE & FIBRE BACKBONE FOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat FECTO SOLUTIONS SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 193,066.00
   Tempoh Bekal/Siap 8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/005/2019
   Tajuk PEMBEKALAN CENDERAMATA PROMOSI DAN KORPORAT UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BAGI TAHUN 2019.
   Nama Syarikat UH TRADING SDN BHD
   Jumlah Harga RM 700.00
   Tempoh Bekal/Siap 30 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/005/2019
   Tajuk PEMBEKALAN CENDERAMATA PROMOSI DAN KORPORAT UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BAGI TAHUN 2019.
   Nama Syarikat SERI TASIK SOUVENIRS & UNIFORMS
   Jumlah Harga RM 26,100.00
   Tempoh Bekal/Siap 45 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/005/2019
   Tajuk PEMBEKALAN CENDERAMATA PROMOSI DAN KORPORAT UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BAGI TAHUN 2019.
   Nama Syarikat RANGKAIAN KUALITI ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 81,010.00
   Tempoh Bekal/Siap 40 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/005/2019
   Tajuk PEMBEKALAN CENDERAMATA PROMOSI DAN KORPORAT UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BAGI TAHUN 2019.
   Nama Syarikat NE HARMONI ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 67,540.00
   Tempoh Bekal/Siap 45 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/007/2019
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY AND DELIVER MATLAB SOFTWARE AND LICENSE FOR PUSAT PERKHIDMATAN PENGETAHUAN DAN KOMUNIKASI, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat GB MULTIMEDIA SDN BHD
   Jumlah Harga RM 230,690.00
   Tempoh Bekal/Siap 4-6 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/035/2018
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING "WORKSTATION FOR ANSYS SOFTWARE" FOR FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat GB MULTIMEDIA SDN BHD
   Jumlah Harga RM 57,400.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/006/2019
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, INSTALLATION, TESTING, COMMISSIONING AND MAINTENANCE OF ELECTRICAL CIRCUIT SIMULATION SOFTWARE FOR FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat DECATHIUM SDN. BHD
   Jumlah Harga RM 84,300.00
   Tempoh Bekal/Siap 4-8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/003/2019
   Tajuk MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI PERALATAN PENYELENGGARAAN KENDERAAN DI PEJABAT PENGURUSAN KENDERAAN UNIVERSITI (PPKU), UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat TERAS INSTRUMENTS SDN BHD
   Jumlah Harga RM 6,740.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/003/2019
   Tajuk MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI PERALATAN PENYELENGGARAAN KENDERAAN DI PEJABAT PENGURUSAN KENDERAAN UNIVERSITI (PPKU), UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat FICOS ENGINEERING ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 4,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 1-2 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/003/2019
   Tajuk MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI PERALATAN PENYELENGGARAAN KENDERAAN DI PEJABAT PENGURUSAN KENDERAAN UNIVERSITI (PPKU), UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat EDUTECH SUPPLY & SERVICES
   Jumlah Harga RM 39,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 14-16 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/003/2019
   Tajuk MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI PERALATAN PENYELENGGARAAN KENDERAAN DI PEJABAT PENGURUSAN KENDERAAN UNIVERSITI (PPKU), UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat ALNAJJAH ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 8,400.00
   Tempoh Bekal/Siap 3-4 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/002/2019
   Tajuk SEBUT HARGA PERKHIDMATAN JURUTERA PELAWAT BAGI PEPASANGAN ELEKTRIK DI KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN.
   Nama Syarikat TINTA FIRMANIKA SDN BHD
   Jumlah Harga RM 71,040.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/001/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PELANTIKAN PANEL PEMBEKAL ALAT TULIS, BEKALAN PEJABAT DAN KERTAS UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM) BAGI TEMPOH SATU TAHUN (12 BULAN).
   Nama Syarikat RANGKAIAN KUALITI ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/001/2019
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PELANTIKAN PANEL PEMBEKAL ALAT TULIS, BEKALAN PEJABAT DAN KERTAS UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM) BAGI TEMPOH SATU TAHUN (12 BULAN).
   Nama Syarikat HNH MANAGEMENT & SERVICES
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/034/2018
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING "FINTE ELEMENT ANALYSIS SIMULATION PACKAGE FOR LOW FREQUENCY ELECTROMAGNETIC APPLICATION" FOR FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat NEURON DYNAMICS ENTEPRISE
   Jumlah Harga RM 174,900.00
   Tempoh Bekal/Siap 4-12 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/042/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, DAN MENGUJILARI PERALATAN "PORTABLE VIBRATION ANALYZER FOR FAULT DIAGNOSIS OF ROTATING MACHINES" UNTUK FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat INTEKMA ENGINEERING SERVICES & TRADING SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 68,311.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/045/2018
   Tajuk TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL, TEST, COMMISION AND CONDUCT TRAINING ON MICROPLASMA WELDING MACHINE AND MATERIALS FOR FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (FKM), UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM), MELAKA.
   Nama Syarikat FASTROCOM (MALAYSIA) SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 76,800.00
   Tempoh Bekal/Siap 14-18 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/059/2018
   Tajuk SEBUT HARGA UNTUK MENJALANKAN PERNIAGAAN KEDAI ROTI, KEK DAN PELBAGAI PASTRI DI KIOSK KOLEJ KEDIAMAN SATRIA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA KIOSK 3.
   Nama Syarikat AELISZ ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 300.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Tahun
 No.Tawaran UTeM/SH/029/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN BIDAI DI CANSELORI, FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK, PUSAT PERKHIDMATAN PENGETAHUAN DAN KOMUNIKASI DAN DEWAN CANSELOR DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat BPNP KONSORTIUM SDN BHD
   Jumlah Harga RM 33,397.00
   Tempoh Bekal/Siap 10 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/044/2018
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING FOR COMPUTER DESKTOP AT FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat JRC PRO TECHNOLOGY SDN BHD
   Jumlah Harga RM 309,680.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/041/2018
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF 1 UNIT OF PLATENARY CENTRIFUGAL MIXER TO FAKLUTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat TAAT BESTARI SDN BHD
   Jumlah Harga RM 49,200.00
   Tempoh Bekal/Siap 10 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/038/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM HAWA DINGIN DI DEWAN CANSELOR SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN TERMASUK KERJA-KERJA TUNGGU SEDIA BAGI PERSEDIAAN MAJLIS KONVOKESYEN KE-14 (2018), UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat LANGKAH BERKAT ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 116,500.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/036/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BERKALA SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN BERPUSAT DAN ALAT PEMADAM API MUDAH ALIH SECARA TIDAK KOMPREHENSIF BAGI TEMPOH 12 BULAN, DI SELURUH KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat KEJURUTERAAN KNZ ZUMAR
   Jumlah Harga RM 128,960.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/043/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN KEROSAKAN ELEKTRIK DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat SYARIKAT BERSAUDARA LEKTRIK
   Jumlah Harga RM 129,120.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/046/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMBELIAN CENDERAHATI UNTUK BAKAL GRADUAN UTeM BERSEMPENA DENGAN MAJLIS KONVOKESYEN UTeM KE-14, 2018.
   Nama Syarikat SERIRAWATAN RESOURCES SDN BHD
   Jumlah Harga RM 63,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 45 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/046/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMBELIAN CENDERAHATI UNTUK BAKAL GRADUAN UTeM BERSEMPENA DENGAN MAJLIS KONVOKESYEN UTeM KE-14, 2018.
   Nama Syarikat ANGSA DIJAYA SDN BHD
   Jumlah Harga RM 52,500.00
   Tempoh Bekal/Siap 45 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/033/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA NAIK TARAF RUANG GYMNASIUM DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI STADIUM UTeM, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat MASLAN MOHAMED ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 49,850.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/032/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PENYELENGGARAAN, PEMBAIKAN, PEMASANGAN, PENGUJIAN DAN KALIBRASI, SISTEM PENGOKOL JENIS "WATER COOLED CHILLER" SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI BANGUNAN FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI DAN PERPUSTAKAAN LAMAN HIKMAH, KAMPUS INDUK, UNVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat LANGKAH BERKAT ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 108,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 5 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/031/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN PERALATAN SISTEM RAWATAN AIR "AUTO DOSING CHEMICAL EQUIPMENT" JENIS "FULLY AUTMOATIC" PADA SISTEM MENARA PENDINGIN DAN PERANGKAP GRIS DI BANGUNAN-BANGUNAN BERKAITAN KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat IQ REZKY
   Jumlah Harga RM 70,600.00
   Tempoh Bekal/Siap 8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/023/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA NAIK TARAF MAKMAL e-LEARNING DAN MAKMAL PROBLEM BASE LEARNING TERMASUK LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI ARAS 1, BANGUNAN MAKMAL 1, PUAST PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN, KAMPUS TEKNOLOGI, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
   Nama Syarikat PRO BINAZ ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 49,250.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/006/2008
   Tajuk QUOTATION FOR MIGRATION, CONFIGURATION, INTEGRATION, CUSTOMIZATION, TESTING AND COMMISSIONING OF KOHA LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM FOR LIBRARY LAMAN HIKMAH UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat PINTAR IT SDN BHD
   Jumlah Harga RM 323,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 8-12 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/002/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUNATUR PERABOT BERASASKAN KAYU DAN LOGAM UNTUK RUMAH PENGETUA DAN RUMAH FELO DI KOLEJ KEDIAMAN SATRIA, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat PURPLESTAR INDUSTRIES SDN BHD
   Jumlah Harga RM 19,540.00
   Tempoh Bekal/Siap 10 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/002/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUNATUR PERABOT BERASASKAN KAYU DAN LOGAM UNTUK RUMAH PENGETUA DAN RUMAH FELO DI KOLEJ KEDIAMAN SATRIA, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat HOMESTEAD WOOD INDUSTRIES SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 83,808.60
   Tempoh Bekal/Siap 9 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/033/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA NAIK TARAF RUANG GYMNASIUM DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI STADIUM UTeM, KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat MAZLAN MOHAMED ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 49,820.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/032/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PENYELENGGARAAN, PEMBAIKAN, PEMASANGAN, PENGUJIAN DAN KALIBRASI SISTEM PENGOKOL JENIS “WATER COOLED CHILLER” SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI BANGUNAN FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI DAN PERPUSTAKAAN LAMAN HIKMAH, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat LANGKAH BERKAT ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 108,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 5 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/031/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN PERALATAN SISTEM RAWATAN AIR ‘AUTO DOSING EQUIPMENT’ JENIS ‘FULLY AUTOMATIC’ PADA SISTEM MENARA PENDINGIN DAN PERANGKAP GRIS DI BANGUNAN KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat IQ REZKY
   Jumlah Harga RM 70,600.00
   Tempoh Bekal/Siap 8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/006/2018
   Tajuk QUOTATION FOR MIGRATION, CONFIGURATION, INTEGRATION, CUSTOMIZATION, TESTING AND COMMISSIONING OF KOHA LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM FOR LIBRARY LAMAN HIKMAH UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat PINTARAN IT SDN BHD
   Jumlah Harga RM 323,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 8-12 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/036/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BERKALA SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN BERPUSAT DAN ALAT PEMADAM API MUDAH ALIH SECARA TIDAK KOMPREHENSIF BAGI TEMPOH 12 BULAN, DI SELURUH KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat KEJURUTERAAN KNZ ZUMAR
   Jumlah Harga RM 128,960.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/023/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA NAIK TARAF MAKMAL e-LEARNING DAN MAKMAL PROBLEM BASE LEARNING TERMASUK LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI ARAS 1, BANGUNAN MAKMAL 1, PUAST PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN, KAMPUS TEKNOLOGI, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat PRO BINAZ ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 49,250.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/046/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMBELIAN CENDERAHATI UNTUK BAKAL GRADUAN UTeM BERSEMPENA DENGAN MAJLIS KONVOKESYEN UTeM KE-14, 2018.
   Nama Syarikat SERIWATAN RESOURCES SDN BHD
   Jumlah Harga RM 63,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 45 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/046/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMBELIAN CENDERAHATI UNTUK BAKAL GRADUAN UTeM BERSEMPENA DENGAN MAJLIS KONVOKESYEN UTeM KE-14, 2018.
   Nama Syarikat ANGSA DIJAYA SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 52,500.00
   Tempoh Bekal/Siap 45 Hari
 No.Tawaran RT018/LABVIEW/2017
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERISIAN KOMPUTER “NATIONAL INSTRUMENT LABVIEW SOFTWARE” (LabVIEW) UNTUK MAKMAL SIMULASI 2, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat NI SOUTHEAST ASIA SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 74,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/055/2018
   Tajuk SEBUT HARGA UNTUK MENJALANKAN PERNIAGAAN KEDAI ROTI, KEK DAN PELBAGAI PASTRI DI KIOSK KOLEJ KEDIAMAN LESTARI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA KIOSK B.
   Nama Syarikat AELISZ ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 300.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/029/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN BIDAI DI CANSELORI, FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK, PUSAT PERKHIDMATAN PENGETAHUAN DAN KOMUNIKASI DAN DEWAN CANSELOR DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat BPNP KONSORTIUM SDN BHD
   Jumlah Harga RM 33,397.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/041/2018
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF 1 UNIT OF PLATENARY CENTRIFUGAL MIXER TO FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat TAAT BESTARI SDN BHD
   Jumlah Harga RM 49,200.00
   Tempoh Bekal/Siap 10 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/048/2018
   Tajuk QUOTATION FOR THE SUPPLY, DELIVERY, REMOVAL, INSTALLATION, MAINTENANCE, AND TRAINING OF PROJECTOR AND/OR PROJECTOR SCREEN FOR TEACHING AND LEARNING ACTIVITIES IN CLASSROOMS, LABS AND HALL IN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat CEMERLANG NIAGA
   Jumlah Harga RM 278,540.00
   Tempoh Bekal/Siap 9 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/061/2018
   Tajuk SEBUT HARGA UNTUK MENJALANKAN PERNIAGAAN KEDAI ALAT TULIS DAN TELEKOMUNIKASI DI KIOSK KOLEJ KEDIAMAN SATRIA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA KIOSK 5.
   Nama Syarikat KOPERASI UTeM BERHAD
   Jumlah Harga RM 300.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/060/2018
   Tajuk SEBUT HARGA UNTUK MENJALANKAN PERNIAGAAN KEDAI PERCETAKAN DAN PERALATAN KOMPUTER DI KIOSK KOLEJ KEDIAMAN SATRIA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA KIOSK 4.
   Nama Syarikat KOPERASI UTeM BERHAD
   Jumlah Harga RM 300.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/054/2018
   Tajuk SEBUT HARGA UNTUK MENJALANKAN PERNIAGAAN KEDAI MAKANAN RINGAN KERING DI KIOSK KOLEJ KEDIAMAN LESTARI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA KIOSK A
   Nama Syarikat KOPERASI UTeM BERHAD
   Jumlah Harga RM 300.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/052/2018
   Tajuk SEBUT HARGA UNTUK MENJALANKAN PERNIAGAAN MAKANAN ISLAM BERMASAK DI KAFETERIA 1 DAN 2 DI KOLEJ KEDIAMAN SATRIA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat ROSNILAWATI TAHIR
   Jumlah Harga RM 2,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/052/2018
   Tajuk SEBUT HARGA UNTUK MENJALANKAN PERNIAGAAN MAKANAN ISLAM BERMASAK DI KAFETERIA 1 DAN 2 DI KOLEJ KEDIAMAN SATRIA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat MS HEIGHTS ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 2,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/051/2018
   Tajuk SEBUT HARGA UNTUK MENJALANKAN PERNIAGAAN MAKANAN ISLAM BERMASAK DI KAFETERIA PELAJAR 1 DAN 2 KAMPUS TEKNOLOGI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat ZARA RC ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 850.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/051/2018
   Tajuk SEBUT HARGA UNTUK MENJALANKAN PERNIAGAAN MAKANAN ISLAM BERMASAK DI KAFETERIA PELAJAR 1 DAN 2 KAMPUS TEKNOLOGI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat UMAR KHADIJAH ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 850.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/050/2018
   Tajuk SEBUT HARGA UNTUK MENJALANKAN PERNIAGAAN MAKANAN ISLAM BERMASAK DI KEFETERIA PELAJAR 3 UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat MOHD FARID RESOURCES
   Jumlah Harga RM 750.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/049/2018
   Tajuk SEBUT HARGA UNTUK MENJALANKAN PERNIAGAAN MAKANAN ISLAM BERMASAK DI KAFETERIA PELAJAR 1B, 2A DAN 2B UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat PREMIUM MAJU SDN BHD
   Jumlah Harga RM 750.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/049/2018
   Tajuk SEBUT HARGA UNTUK MENJALANKAN PERNIAGAAN MAKANAN ISLAM BERMASAK DI KAFETERIA PELAJAR 1B, 2A DAN 2B UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat ILHAM NIAGA ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 750.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/049/2018
   Tajuk SEBUT HARGA UNTUK MENJALANKAN PERNIAGAAN MAKANAN ISLAM BERMASAK DI KAFETERIA PELAJAR 1B, 2A DAN 2B UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat AURA ADDI ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 750.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/002/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUNATUR PERABOT BERASASKAN KAYU DAN LOGAM UNTUK RUMAH PENGETUA DAN RUMAH FELO DI KOLEJ KEDIAMAN SATRIA, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat ADUNAN KOMERSIAL (M) SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 4,800.00
   Tempoh Bekal/Siap 10 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/044/2018
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY AND INSTALLATION. TESTING AND COMMISSIONING FOR COMPUTER DESKTOP AT FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat JRC PRO TECHNOLOGY SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 309,680.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/030/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PERKHIDMATAN MENGAMBIL, MENCUCI KERING DAN MENGHANTAR PAKAIAN KONVOKESYEN DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat MJ SARI RESOURCES
   Jumlah Harga RM 54,810.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/027/2018
   Tajuk QUOTATION FOR VMWARE LICENSE RENEWAL, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat AZB SYSTEMS SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 159,200.00
   Tempoh Bekal/Siap 8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/026/2018
   Tajuk QUOTATION FOR STORAGE MAINTENANCE AND SUPPORT, PUSAT PERKHIDMATAN PENGETAHUAN DAN KOMUNIKASI, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat AZB SYSTEMS SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 232,500.00
   Tempoh Bekal/Siap 8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/025/2018
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY AND DELIVER OF NOTEBOOK, WORKSTATION, PRINTER, TABLET AND HEADSET FOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA, UTeM.
   Nama Syarikat TULIP RESOURCES SDN BHD
   Jumlah Harga RM 32,496.00
   Tempoh Bekal/Siap 4-8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/025/2018
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY AND DELIVER OF NOTEBOOK, WORKSTATION, PRINTER, TABLET AND HEADSET FOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA, UTeM.
   Nama Syarikat QAMYTERA SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 22,415.00
   Tempoh Bekal/Siap 4-8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/025/2018
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY AND DELIVER OF NOTEBOOK, WORKSTATION, PRINTER, TABLET AND HEADSET FOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA, UTeM.
   Nama Syarikat MESIN UNGGUL SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 1,080.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/025/2018
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY AND DELIVER OF NOTEBOOK, WORKSTATION, PRINTER, TABLET AND HEADSET FOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA, UTeM.
   Nama Syarikat FASTROCOM (MALAYSIA) SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 20,864.00
   Tempoh Bekal/Siap 6-8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/019/2018
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY AND DELIVER SOFTWARE PUSAT PERKHIDMATAN PENGETAHUAN DAN KOMUNIKASI, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat DUTARINI SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 258,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/018/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR MEMASANG DAN MENGUJILARI, SISTEM PENGAWASAN TENAGA ELEKTRIK SECARA ATAS TALIAN UNTUK BANGUNAN DI KAMPUS INDUK
   Nama Syarikat WMIT SOLUTIONS
   Jumlah Harga RM 85,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/015/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMBEKALAN ALAT GANTI DAN PERTUKANGAN UNIT AWAM UNTUK KEGUNAAN BAHAGIAN PERKHIDMATAN DAN PENYELENGGARAAN UNIT AWAM PEJABAT PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018.
   Nama Syarikat MF TECHNOLOGY SUPPLY & SERVICES
   Jumlah Harga RM 10,785.14
   Tempoh Bekal/Siap 3-6 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/015/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMBEKALAN ALAT GANTI DAN PERTUKANGAN UNIT AWAM UNTUK KEGUNAAN BAHAGIAN PERKHIDMATAN DAN PENYELENGGARAAN UNIT AWAM PEJABAT PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018.
   Nama Syarikat CYBER LASER TRADING
   Jumlah Harga RM 21,635.75
   Tempoh Bekal/Siap 4 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/024/2018
   Tajuk QUOTATION FOR SERVER WARRANTY EXTENSION, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat AZB SYSTEMS SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 82,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 4-8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/009/2018
   Tajuk SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN SKIM TAKAFUL BERKELOMPOK UNTUK PELAJAR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA BERHAD
   Jumlah Harga RM 480,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/017/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN ELEKTRIK SISTEM VOLTAN RENDAH DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat ALAI ELECTRIC (MELAKA) SDN BHD
   Jumlah Harga RM 275,221.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/016/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM SALURAN AIR HUJAN SERTA SISTEM LAPISAN KALIS AIR PADA PERMUKAAN BUMBUNG BANGUNAN DI KAMPUS INDUK, UTeM.
   Nama Syarikat NICHE SOLUTIONS
   Jumlah Harga RM 430,300.00
   Tempoh Bekal/Siap 5 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/007/2018
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL, CONFIGURE AND MAINTENANCE OF BUSINESS EDITION ANTIVIRUS LICENSES FOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat ASWANT SOLUTION SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 196,100.00
   Tempoh Bekal/Siap 8 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/008/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA NAIKTARAF RUANG 24 JAM DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI ARAS 2, BANGUNAN PERPUSTAKAAN, KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat MZL ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 104,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/011/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA NAIKTARAF RUANG TERMASUK LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI ENAM (6) CENTRE OF EXCELLENCE (COE) DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat KAHAR UMAR ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 109,950.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/010/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA MENYELENGGARA INFRASTRUKTUR LUAR BANGUNAN MERANGKUMI SISTEM BEKALAN AIR LUAR BANGUNAN DAN KELENGKAPAN PENUTUP LONGKANG MONSOON SERTA PEMBAIKAN SALURAN TALANG AIR HUJAN [GUTTER] BANGUNAN DI SEKITAR BANGUNAN DEWAN CANSELOR, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat KAHAR UMAR ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 89,025.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/004/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN KEROSAKAN BANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN AM TERMASUK LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI BANGUNAN DATARAN CANSELORI, FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (FKE), FAKULTI TEKNOLOGI MAKMLUMAT DAN KOMUNIKASI (FTMK), KOLEJ KEDIAMAN LESTARI DAN LAMAN HIKMAH (PERPUSTAKAAN) KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat PRO BINAZ ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 103,550.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/012/2018
   Tajuk SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN ATUR PERABOT BERASASKAN LOGAM, KAYU BAGI ONE-OFF 2018 DAN PERABOT BAGI PUSAT-PUSAT KECEMERLANGAN (CoE) UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
   Nama Syarikat HOMESTEAD WOOD INDUSTRIES SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 233,954.72
   Tempoh Bekal/Siap 7 Minggu
 No.Tawaran UTeM057/PERALATAN MAKMAL/2017
   Tajuk QUOTATION FOR THE SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION AND COMMISIONING OF COORDINATE MEASURING MACHINE FOR FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat NEURON DYNAMICS ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 334,380.00
   Tempoh Bekal/Siap 3-6 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/014/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR POWER BANK WITH BOX & T-SHIRT BERKOLAR BERSEMPENA MINGGU HALUAN SISWA (MHS) SESI 2018/2019 KEPADA PEJABAT HAL EHWAL PELAJAR, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat CENTRADE ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 194,700.00
   Tempoh Bekal/Siap 30 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/014/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR POWER BANK WITH BOX & T-SHIRT BERKOLAR BERSEMPENA MINGGU HALUAN SISWA (MHS) SESI 2018/2019 KEPADA PEJABAT HAL EHWAL PELAJAR, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat UH TRADING SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 42,900.00
   Tempoh Bekal/Siap 30 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/005/2018
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING FOR COMPUTER DESKTOP AT FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat DIGICITY (M) SDN BHD
   Jumlah Harga RM 88,450.00
   Tempoh Bekal/Siap 6-8 Minggu
 No.Tawaran UTeM023/KELENGKAPAN MAKMAL/2017
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF GAS ANALYZER MONITORING SYSTEM FOR RENEWABLE ENERGY LABORATORY, FACULTY OF ENGINEERING TECHNOLOGY, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat I & H RESOURCES
   Jumlah Harga RM 102,950.00
   Tempoh Bekal/Siap 7 Minggu
 No.Tawaran UTeM058/PERUNDING/2017
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING PERANCANG BANDAR DAN WILAYAH SECARA LANTIKAN TERUS BESERTA KOS SILING BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH BANGUNAN PEJABAT KESELAMATAN DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (PENYIAPAN PROJEK TERBENGKALAI)
   Nama Syarikat AY TOWN PLANNING CONSULTANT
   Jumlah Harga RM 40,843.40
   Tempoh Bekal/Siap 3 Bulan
 No.Tawaran UTeM016/HAWA DINGIN/2017
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMASANGAN ALAT HAWA DINGIN PENDUA DI DEWAN SEMINAR SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat MS SAH ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 236,980.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Bulan
 No.Tawaran UTeM027/ PENYELENGGARAAN JALAN/2017
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA MENGECAT GARISAN PARKIR DAN GARISAN JALAN DI SEKITAR KAWASAN CANSELORI, KAFETARIA STAF SERTA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (FTMK) KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat RIZAL WAJA ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 32,195.00
   Tempoh Bekal/Siap 8 Minggu
 No.Tawaran SATU PADU ENGINEERING (M) SDN BHD
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BERKALA LOJI RAWATAN KUMBAHAN (STP) DAN STESEN PAM PENGHUBUNG (NPS) UNTUK TEMPOH DUA PULUH EMPAT (24) BULAN DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat SATU PADU ENGINEERING (M) SDN BHD
   Jumlah Harga RM 360,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM045/ PENYELENGGARAAN HAWA DINGIN/ 2017
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGOKOL HAWA DINGIN BERPUSAT NO. 2 JENIS (WATER COOL CHILLER) DI BANGUNAN FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat LANGKAH BERKAT ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 55,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Minggu
 No.Tawaran UTeM046/WATER PROOFING/2017
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBAIKI LAPISAN KALIS AIR PADA BUMBUNG RATA JENIS KONKRIT DAN TALANG AIR HUJAN JENIS KONKRIT TERMASUK LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI MASJID SAYYIDINA ABU BAKAR, FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER DAN PEJABAT PERPUSTAKAAN DI KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat JANGKAMAS ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 137,366.00
   Tempoh Bekal/Siap 8 Minggu
 No.Tawaran UTeM043/PENYELENGGARAAN LIF/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PENYELENGGARAAN BERKALA SISTEM LIF PENUMPANG SECARA KOMPREHENSIF SERTA KERJA-KERJA LAIN BERKAITAN UNTUK TEMPOH 24 BULAN DI BANGUNAN CANSELORI, PERPUSTAKAAN, FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK, FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK & KEJURUTERAAN KOMPUTER, FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI DAN DEWAN BESAR, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat BAKAT GEMILANG SDN BHD
   Jumlah Harga RM 293,520.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM047/PERABOT/2017
   Tajuk SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN MEJA PEPERIKSAAN, MEJA STAF, MEJA BANQUET DAN MEJA MESYUARAT DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat MERANTI FURNITURE SDN BHD
   Jumlah Harga RM 78,190.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/003/2018
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, FABRICATION, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF "SOLAR COLLECTOR TESTING FACILITY", FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
   Nama Syarikat EASY TECHNOLOGY SOLUTION
   Jumlah Harga RM 65,910.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Bulan
 No.Tawaran UTeM/SH/013/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMBEKALAN CENDERAMATA PROMOSI DAN KORPORAT UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BAGI TAHUN 2018.
   Nama Syarikat UH TRADING SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 90,228.00
   Tempoh Bekal/Siap 45 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/013/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMBEKALAN CENDERAMATA PROMOSI DAN KORPORAT UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BAGI TAHUN 2018.
   Nama Syarikat SERI TASIK SOUVENIRS & UNIFORMS
   Jumlah Harga RM 36,650.00
   Tempoh Bekal/Siap 4-6 Minggu
 No.Tawaran UTeM/SH/013/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMBEKALAN CENDERAMATA PROMOSI DAN KORPORAT UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BAGI TAHUN 2018.
   Nama Syarikat RANGKAIAN KUALITI ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 39,300.00
   Tempoh Bekal/Siap 45 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/013/2018
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMBEKALAN CENDERAMATA PROMOSI DAN KORPORAT UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BAGI TAHUN 2018.
   Nama Syarikat PRO START MANAGEMENT
   Jumlah Harga RM 153,695.00
   Tempoh Bekal/Siap 45 Hari
 No.Tawaran UTeM/SH/007/2018
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL, CONFIGURE AND MAINTENANCE OF BUSINESS EDITION ANTIVIRUS LICENSES FOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat ASWANT SOLUTION SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 185,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 8 Hari
 No.Tawaran UTeM057/PERALATAN MAKMAL/2017
   Tajuk QUOTATION FOR THE SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF COORDINATE MEASURING MACHINE FOR FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat NEURON DYNAMICS ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 334,380.00
   Tempoh Bekal/Siap 3-6 Bulan
 No.Tawaran UTeM048/PERALATAN KOMPUTER/2017
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMBEKALAN, PENGHANTARAN, PEMASANGAN, PENGUJIAN /UJILARI, DAN PENYELENGGARAAN KOMPUTER (DESKTOP COMPUTERS) DI "BENGKEL BITD" DAN "BENGKEL SKK", FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (FTMK), UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat DIGICITY (M) SDN BHD
   Jumlah Harga RM 303,072.00
   Tempoh Bekal/Siap 6-8 Minggu
 No.Tawaran UTeM055/KELENGKAPAN MAKMAL/2017
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF SINGLE COLUMN UNIVERSAL TESTING MACHINE FOR FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat GABUNGAN IKHTIAS SDN BHD
   Jumlah Harga RM 145,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Bulan
 No.Tawaran UTeM049/PERALATAN KOMPUTER/2017
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION AND TESTING OF WORKSTATIONS FOR FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat JRC-PRO TECHNOLOGY SDN BHD
   Jumlah Harga RM 102,103.00
   Tempoh Bekal/Siap 8 Minggu
 No.Tawaran UTeM010/ PERALATAN DAN KELENGKAPAN PERUBATAN/ 2017
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF DENTAL INTRAORAL X-RAY MACHINE AND INTRAORAL X-RAY SCANNER FOR DENTAL CLINIC, PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat YR PROSERVICE SDN BHD
   Jumlah Harga RM 52,800.00
   Tempoh Bekal/Siap 1 Bulan
 No.Tawaran UTeM025/KELENGKAPAN MAKMAL/2017
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLYING, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF “PROCESS INSTRUMENTATION TRANSMITTER & PROCESS CALIBRATOR” FOR JABATAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KOMPUTER, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat DVA TECHNOLOGY SDN BHD
   Jumlah Harga RM 226,750.00
   Tempoh Bekal/Siap 10-12 Minggu
 No.Tawaran UTeM024/KELENGKAPAN MAKMAL/2017
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF ENGINE SYSTEM WITH STAND FOR JABATAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat MR TECHNOLOGY SDN BHD
   Jumlah Harga RM 68,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 3 Bulan
 No.Tawaran UTeM033/PERALATAN PEJABAT/2017
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI PERALATAN PENJILIDAN, PERCETAKAN, KEMASAN DAN PERKAKASAN SOKONGAN UNTUK PENERBIT UNIVERSITI, UTeM
   Nama Syarikat NOVANIA SDN. BHD
   Jumlah Harga RM 389,640.00
   Tempoh Bekal/Siap 30 Hari
 No.Tawaran UTeM011/CENDERAHATI/2017
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMBEKALAN CENDERAMATA PROMOSI DAN KORPORAT UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BAGI TAHUN 2017
   Nama Syarikat UH TRADING SDN. BHD
   Jumlah Harga RM 66,400.00
   Tempoh Bekal/Siap 20-45 Hari
 No.Tawaran UTeM011/CENDERAHATI/2017
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMBEKALAN CENDERAMATA PROMOSI DAN KORPORAT UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BAGI TAHUN 2017
   Nama Syarikat RANGKAIAN KUALITI ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 71,780.00
   Tempoh Bekal/Siap 45 Hari
 No.Tawaran UTeM011/CENDERAHATI/2017
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMBEKALAN CENDERAMATA PROMOSI DAN KORPORAT UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BAGI TAHUN 2017
   Nama Syarikat PRO START MANAGEMENT
   Jumlah Harga RM 75,200.00
   Tempoh Bekal/Siap 30-45 Hari
 No.Tawaran UTeM041/KELENGKAPAN PEJABAT/2017
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, CONFIGURATION, WIRING, TESTING AND COMMISSIONING OF SINGLE LANE FLAP/DOUBLE SWING BARRIER GATE AT TECHNOLOGY AND CITY CAMPUSES, LIBRARY, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat LIBSYS SOLUTIONS (M) SDN. BHD
   Jumlah Harga RM 74,800.00
   Tempoh Bekal/Siap 4-6 Minggu
 No.Tawaran UTeM053/PERALATAN MAKMAL/2017
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF HOT PRESS MACHINE FOR COMPOSITE AND SURFACE TREATMENT LABORATORY, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat PORTRAY (M) SDN BHD
   Jumlah Harga RM 86,550.00
   Tempoh Bekal/Siap 12-14 Minggu
 No.Tawaran UTeM052/PERALATAN MAKMAL/2017
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF IMPACT TESTING EQUIPMENT FOR MAKMAL PENGUJIAN BAHAN, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat DVA TECHNOLOGY SDN BHD
   Jumlah Harga RM 73,500.00
   Tempoh Bekal/Siap 8-10 Minggu
 No.Tawaran UTeM051/PERALATAN MAKMAL/2017
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF PLASTIC EXTRUDER MACHINE FOR DEPARTMENT OF MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat GLOCATECH HOLDINGS SDN BHD
   Jumlah Harga RM 87,800.00
   Tempoh Bekal/Siap 13 Minggu
 No.Tawaran UTeM050/PERALATAN KOMPUTER/2017
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, CONFIGURE, TESTING, COMMISSIONING AND MAINTENANCE OF LOCAL AREA NETWORK CABLING FOR PEJABAT PUSAT PERKHIDMATAN PENGETAHUAN DAN KOMUNIKASI, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat HAMAZCORP SDN BHD
   Jumlah Harga RM 149,836.00
   Tempoh Bekal/Siap 4-10 Minggu
 No.Tawaran UTeM029/KELENGKAPAN MAKMAL/2017
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF ONE UNIT OF 3D NON-CONTACT SURFACE PROFILOMETER FOR TRIBOLOGY LABORATORY, FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat TAAT BESTARI SDN BHD
   Jumlah Harga RM 104,400.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Minggu
 No.Tawaran UTeM028/KELENGKAPAN MAKMAL/2017
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF “INSTRUCTIONAL HYDROGEN-ENRICHED PETROL ENGINE SYSTEM” FOR ENGINE PERFORMANCE TESTING LABORATORY (MAKMAL UJIAN PRESTASI ENJIN), FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat EDUTECH SUPPLY & SERVICES
   Jumlah Harga RM 59,784.00
   Tempoh Bekal/Siap 4-5 Minggu
 No.Tawaran UTeM025/ KELENGKAPAN MAKMAL/ 2017
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLYING, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF “PROCESS INSTRUMENTATION TRANSMITTER & PROCESS CALIBRATOR” FOR JABATAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KOMPUTER, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat DVA TECHNOLOGY SDN BHD
   Jumlah Harga RM 226,750.00
   Tempoh Bekal/Siap 10-12 Minggu
 No.Tawaran UTeM007/HAWA DINGIN/2017
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN KALIBRASI SECARA BERKALA “BUILDING MANAGEMENT SYSTEM’ (BMS) SELAMA 12 BULAN DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat FLEXIBLE TECH SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 92,640.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Bulan
 No.Tawaran UTeM004/KELENGKAPAN MAKMAL/2017
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF STATICS EXPERIMENT APPARATUS FOR DEPARTMENT OF MANUFACTUTING ENGINEERING TECHNOLOGY, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat METRO JENDELA SDN BHD
   Jumlah Harga RM 250,140.00
   Tempoh Bekal/Siap 28 Minggu
 No.Tawaran UTeM042/ PENYELENGGARAAN LIF/2017
   Tajuk SEBUT HARGA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN KEROSAKAN SISTEM LIF PENUMPANG SERTA KERJA-KERJA LAIN BERKAITAN DI BANGUNAN CANSELORI, PERPUSTAKAAN, FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK, FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK & KEJURUTERAAN KOMPUTER, FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI DAN DEWAN BESAR, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat POTENSI TERUS INDUSTRIES SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 37,840.00
   Tempoh Bekal/Siap 1 Bulan
 No.Tawaran UTeM038/HAWA DINGIN/2017
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMASANGAN ALAT HAWA DINGIN JENIS BERASINGAN DI BANGUNAN PUSAT BAHASA DAN PEMBANGUNAN INSAN, PUSAT PERKHIDMATAN PENGETAHUAN DAN KOMUNIKASI DAN FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat KEJURUTERAAN KNZ ZUMAR
   Jumlah Harga RM 178,100.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Bulan
 No.Tawaran UTeM037/HAWA DINGIN/2017
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGOKOL HAWA DINGIN BERPUSAT JENIS (AIR COOLED CHILLER) DI BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH DAN BANGUNAN PUSAT PERKHIDMATAN PENGETAHUAN DAN KOMUNIKASI, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat JATI SEMBILAN ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 37,900.00
   Tempoh Bekal/Siap 45 Hari
 No.Tawaran UTeM036/NAIKTARAF PERPUSTAKAAN/2017
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA NAIKTARAF PERPUSTAKAAN SEDIADA BAGI PENEMPATAN PENERBIT UNIVERSITI DAN PENSTRUKTURAN SEMULA PERPUSTAKAAN DI ARAS 1, BANGUNAN PERPUSTAKAAN, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat PANCAR BAKTI ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 46,930.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Minggu
 No.Tawaran UTeM026/ELEKTRIK/2017
   Tajuk SEBUT HARGA UNTUK PEMASANGAN ELEKTRIK, TELEFON DAN SISTEM ELV BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN KOLEJ KEDIAMAN PELAJAR SECARA INISIATIF PEMBIAYAAN SWASTA (PFI) DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM) – PENYIAPAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN OLEH PIHAK KETIGA.
   Nama Syarikat BERKAT WAWASAN MS ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 79,525.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Minggu
 No.Tawaran UTeM035/KERTAS/2017
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA MENCETAK DAN MENGHANTAR KERTAS KESELAMATAN TRANSKRIP DAN SIJIL GRADUAN BAGI KEGUNAAN MAJLIS KONVOKESYEN KE-13 TAHUN 2017 UTEM.
   Nama Syarikat PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD
   Jumlah Harga RM 23,580.00
   Tempoh Bekal/Siap 21 Hari
 No.Tawaran UTeM031/MAKANAN DAN MINUMAN/2017
   Tajuk SEBUT HARGA UNTUK MENJALANKAN PERNIAGAAN MAKANAN ISLAM (HALAL) BERMASAK DI KAFETERIA PELAJAR 1A, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat M&Y FAMILY ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 1,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 2 Tahun
 No.Tawaran UTeM030/ MENCUCI PAKAIAN/ 2017
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PERKHIDMATAN MENGAMBIL, MENCUCI KERING DAN MENGHANTAR PAKAIAN KONVOKESYEN DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat THE LAUNDRY PLACE SDN BHD
   Jumlah Harga RM 62,777.80
   Tempoh Bekal/Siap 2 Bulan
 No.Tawaran UTeM022/KELENGKAPAN KOMPUTER/2017
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLYING AND IMPLEMENTING PHOTO CAPTURING AND PRINTING IDENTITY CARD SYSTEM FOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat SMARTMINDS SOLUTIONS SDN BHD
   Jumlah Harga RM 198,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 90 Hari
 No.Tawaran UTeM021/KELENGKAPAN PEJABAT/2017
   Tajuk QUOTATION FOR THE SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF DOOR ACCESS AND TIME ATTENDANCE EQUIPMENT, COMPATIBLE WITH SOYAL ETEGRA SOFTWARE UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat XBYTES TECHNOLOGY
   Jumlah Harga RM 39,800.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Minggu
 No.Tawaran UTeM020/ KELENGKAPAN KOMPUTER/2017
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVER, INSTALL, CONFIGURE, TEST, COMMISSION AND MAINTENANCE ON SESSION INITIAL PROTOCOL TRUNK SERVICES FOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat TELEKOM MALAYSIA BERHAD
   Jumlah Harga RM 220,800.00
   Tempoh Bekal/Siap 10 Minggu
 No.Tawaran UTeM019/KELENGKAPAN KOMPUTER/ 2017
   Tajuk QUOTATION FOR UNITERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) BATTERY MAINTENANCE AND REPLACEMENT, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat AZB SYSTEMS SDN BHD
   Jumlah Harga RM 92,232.00
   Tempoh Bekal/Siap 8 Minggu
 No.Tawaran UTeM018/KELENGKAPAN KOMPUTER/2017
   Tajuk QUOTATION FOR STORAGE MAINTENANCE AND SUPPORT, PUSAT PERKHIDMATAN PENGETAHUAN DAN KOMUNIKASI, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat TEGAS TEPAT SDN BHD
   Jumlah Harga RM 226,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Bulan
 No.Tawaran UTeM017/CENDERAHATI/2017
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMBELIAN CENDERAHATI UNTUK BAKAL GRADUAN UTeM BERSEMPENA DENGAN MAJLIS KONVOKESYEN UTeM KE-13,2017.
   Nama Syarikat PEMBEKAL ALATULIS MAWARIA
   Jumlah Harga RM 92,430.00
   Tempoh Bekal/Siap 45 Hari
 No.Tawaran UTeM015/ALAT BANTUAN MENGAJAR/2017
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI LARI INTERACTIVE FLAT PANEL BILIK KULIAH, PUSAT BAHASA DAN PEMBANGUNAN INSAN.
   Nama Syarikat TULIP RESOURCES SDN BHD
   Jumlah Harga RM 106,344.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Minggu
 No.Tawaran UTeM014/KELENGKAPAN MAKMAL/2017
   Tajuk QUOTATION TO SUPLLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF 3D SCANNER EQUIPMENT, FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat RK TECH ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 91,630.00
   Tempoh Bekal/Siap 20 Minggu
 No.Tawaran UTeM012/PERABOT/2017
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN ATUR PERABOT BERASASKAN KAYU DAN LOGAM DI PUSAT TANGGUNGJAWAB UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat MERANTI FURNITURE SDN BHD
   Jumlah Harga RM 166,077.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Minggu
 No.Tawaran UTeM107/KELENGKAPAN KOMPUTER/2016
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVER, INSTALL, TESTING, COMMISSIONING AND MAINTAIN DURING WARRANTY PERIOD SQL SERVER 2016 ENTERPRISE CORE WITH 2 SERVER LICENSE AND SOFTWARE ASSURANCE AT PUSAT PERKHIDMATAN PENGETAHUAN DAN KOMUNIKASI, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat HAMAZCORP SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 67,399.00
   Tempoh Bekal/Siap 4-6 Minggu
 No.Tawaran UTeM009/CENDERAHATI/2017
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PEN DRIVE WITH BOX DAN POWER BANK WITH BOX BERSEMPENA MINGGU HALUAN SISWA (MHS) SESI 2017/2018 KEPADA PEJABAT HAL EHWAL PELAJAR, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat DIGICITY (M) SDN BHD
   Jumlah Harga RM 224,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 4-6 Hari
 No.Tawaran UTeM005/INSURAN/2017
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN INSURAN KENDERAAN DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat TAKAFUL IKHLAS BERHAD
   Jumlah Harga RM 288,899.21
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM128/KELANGKAPAN MAKMAL/2016
   Tajuk NOMBOR SEBUT HARGA : UTeM128/KELANGKAPAN MAKMAL/2016 QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVER, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING OF “IP TELEPHONY COMMUNICATION SYSTEM” FOR DEPARTMENT OF ELECTRONIC AND COMPUTER ENGINEERING TECHNOLOGY, FACULTY OF ENGINEERING TECHNOLOGY, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat HUZAIHAS ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 33,403.00
   Tempoh Bekal/Siap 4-6 Minggu
 No.Tawaran UTeM124/BEKALAN UBAT/2016
   Tajuk QUOTATION TO APPOINT PANEL SUPPLIER FOR SUPPLY AND DELIVERY SERVICES OF MEDICATIONS TO PHARMACY UNIT, UTeM HEALTH CENTRE.
   Nama Syarikat GERHANA NIAGA GEMILANG SDN BHD
   Jumlah Harga RM 50,328.30
   Tempoh Bekal/Siap 36 Bulan
 No.Tawaran UTeM067/PERABOT/2016
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN ATUR PERABOT/ ‘LAB BENCHES’ DI MAKMAL-MAKMAL DAN BILIK KULIAH LOGISTIK 1, FTK, KAMPUS TEKNOLOGI, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat MERANTI FURNITURE SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 223,677.00
   Tempoh Bekal/Siap 6-8 Minggu
 No.Tawaran UTeM001/KELENGKAPAN MAKMAL/2017
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSIONING IMPEDANCE ANALYZER FOR FACULTY OF ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat INTRA ILMU SDN BHD
   Jumlah Harga RM 147,100.00
   Tempoh Bekal/Siap 8-10 Minggu
 No.Tawaran UTeM140/KELANGKAPAN MAKMAL/2016
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION AND TESTING & COMMISIONING OF "REDUCE INSTRUCTION SET COMPUTING PROCESSORS" FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat EDUTECH SUPPLY & SERVICES
   Jumlah Harga RM 158,900.00
   Tempoh Bekal/Siap 3-6 Minggu
 No.Tawaran UTeM129/PERKHIDMATAN PENCUCIAN/2016
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN BANGUNAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN SERTA KAWALAN MAKHLUK PEROSAK DI KAFETARIA PELAJAR 1, KAFETARIA PELAJAR 2, KAFETARIA PELAJAR 3 & KAFETARIA EKSEKUTIF, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat YANAS ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 440,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 36 Bulan
 No.Tawaran UTeM124/BEKALAN UBAT/2016
   Tajuk QUOTATION TO APPOINT PANEL SUPPLIER FOR SUPPLY AND DELIVERY SERVICES OF MEDICATIONS TO PHARMACY UNIT, UTeM HEALTH CENTRE.
   Nama Syarikat TYDEAL GLOBAL SDN BHD
   Jumlah Harga RM 48,023.10
   Tempoh Bekal/Siap 36 Bulan
 No.Tawaran UTeM107/KELANGKAPAN KOMPUTER/2016
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVER, INSTALL, TESTING, COMMISSIONING AND MAINTAIN DURING WARRANTY PERIOD SQL SERVER 2016 ENTERPRISE CORE WITH 2 SERVER LICENSE AND SOFTWARE ASSURANCE AT PUSAT PERKHIDMATAN PENGETAHUAN DAN KOMUNIKASI, UTeM
   Nama Syarikat HAMAZCORP SDN BHD
   Jumlah Harga RM 67,399.00
   Tempoh Bekal/Siap 4-6 Hari
 No.Tawaran UTeM002/KELENGKAPAN MAKMAL/2017
   Tajuk QUOTATION FOR THE SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF 20 kN UNIVERSAL TESTING MACHINE WITH DATA PROCESSING SYSTEM FOR FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat GABUNGAN IKHTIAS SDN BHD
   Jumlah Harga RM 228,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Bulan
 No.Tawaran UTeM126/MAKANAN DAN MINUMAN/2016
   Tajuk SEBUT HARGA UNTUK MENJALANKAN PERNIAGAAN MAKANAN (HALAL) BERMASAK DI KAFETERIA STAF, KAMPUS INDUK, DURIAN TUNGGAL, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat LEDCO SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 36 Bulan
 No.Tawaran UTeM116/PERABOT/2016
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN ATUR SET PERABOT UNTUK MELENGKAPKAN MAKMAL CLEAR ASAS SEDIADA DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Nama Syarikat PSB DECORATION SDN BHD
   Jumlah Harga RM 111,360.00
   Tempoh Bekal/Siap 8 Minggu
 No.Tawaran UTeM 131/PERALATAN SUKAN/2016
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI OUTDOOR GYMNASIUM DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat HYBA QUEST SDN BHD
   Jumlah Harga RM 141,500.00
   Tempoh Bekal/Siap 60 Hari
 No.Tawaran UTeM072/MAKANAN DAN MINUMAN/2016
   Tajuk SEBUT HARGA UNTUK MENJALANKAN PERNIAGAAN MAKANAN ISLAM (HALAL) BERMASAK DI KAFETERIA KAMPUS BANDAR, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat ILHAM NIAGA ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM073/MAKANAN DAN MINUMAN/2016
   Tajuk SEBUT HARGA UNTUK MENJALANKAN PERNIAGAAN MAKANAN ISLAM (HALAL) BERMASAK DI KAFETERIA PELAJAR 3, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat SYARIKAT RIA
   Jumlah Harga RM 0.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM125/ALATULIS/2016
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PELANTIKAN PANEL PEMBEKAL ALAT TULIS DAN BEKALAN PEJABAT UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Nama Syarikat SR PUNCAK DINAMIK SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 47,878.50
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM130/PERABOT/2016
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN BIDAI DI PERPUSTAKAAN KAMPUS INDUK, MAKMAL FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (FTMK) DAN FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (FKP) UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat MONEL EQUIPMENT SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 182,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 12 Minggu
 No.Tawaran UTeM139/PAKAIAN/2016
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL PAKAIAN SERAGAM PEJABAT KESELAMATAN UTeM TAHUN 2017
   Nama Syarikat SYARIKAT JASA A.S. SDN. BHD.
   Jumlah Harga RM 72,834.00
   Tempoh Bekal/Siap 6-8 Minggu
 No.Tawaran UTeM138/HAWA DINGIN/2016
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM HAWA DINGIN DAN VENTILASI DI BANGUNAN FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI, PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH DAN FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat BA GLOBAL ENGINEERING & SERVICES
   Jumlah Harga RM 370,600.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM137/HAWA DINGIN/2016
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM HAWA DINGIN DAN VENTILASI DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN KAMPUS INDUK, PUSAT BAGASA DAN PEMBANGUNAN INSAN, PUSAT PERSATUAN PELAJAR DAN PUSAT KESIHATAN PELAJAR KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat MS SAH ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 304,220.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM136/HAWA DINGIN/2016
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM HAWA DINGIN DAN VENTILASI DI BANGUNAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK, FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER, PEJABAT KESELAMATAN, MASJID DAN ASRAMA LESTARI DI KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (ZON 2)
   Nama Syarikat HAK TECHNOLOGY ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 386,492.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM135/HAWA DINGIN/2016
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEYELENGAARAAN SISTEM HAWA DINGIN DAN VENTILASI DI BANGUNAN CANSELOR, PUSAT PERKHIDMATAN PENGETAHUAN DAN KOMUNIKASI, KOMPLEKS SUKAN DAN PEJABAT PEMBANGUNAN KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat ABE GEE CANGGEH
   Jumlah Harga RM 348.00
   Tempoh Bekal/Siap 24 Bulan
 No.Tawaran UTeM108/PERMATANG PELAJAR/2016
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMBINAAN PERMATANG PELAJAR DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat EMPAYAR BINA ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 444,260.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Bulan
 No.Tawaran UTeM070/PENANAMAN POKON/2016
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMBEKALAN POKOK TERMASUK KERJA-KERJA PENANAMAN STRUCTURE PLANTING SEKITAR TASIK A, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat HM MAKMUR ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 69,466.00
   Tempoh Bekal/Siap 7 Minggu
 No.Tawaran UTeM133/KELENGKAPAN MAKMAL/2016
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF CONVEYOR SYSTEM TRAINER WITH PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER AT FAKULTI KEJURUTERAAN ELETRIK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat DYNAMIC SIGNAL ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 60,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Bulan
 No.Tawaran UTeM132/KELENGKAPAN MAKMAL/2016
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF PROCESS CONTROL TRAINER WITH FULLY INTEGRATED WINDOW BASED SCADA SOFTWARE AT FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat DYNAMIC SIGNAL ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 80,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 6 Bulan
 No.Tawaran UTeM117/KELENGKAPAN MAKMAL/2016
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PEMBELIAN KELENGKAPAN PEMBANGUNAN PROJEK ARDUINO, PROJEK RASPBERRY PI DAN WIRELESS SENSOR FOR SMART LIVING UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNOLOGI INTERNET-OF-THING (IoT)
   Nama Syarikat RK TECH ENTERPRISE
   Jumlah Harga RM 93,248.45
   Tempoh Bekal/Siap 5-12 Minggu
 No.Tawaran UTeM068/KELENGKAPAN MAKMAL/2016
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF HALF CUT CAR BODY WITH AUTO CLIMATE CONTROL SYSTEM FOR AIR DISTRIBUTION LABORATORY, FACULTY OF ENGINEERING TECHNOLOGY, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat SISWA SETIA (M) SDN BHD
   Jumlah Harga RM 64,290.00
   Tempoh Bekal/Siap 8-10 Minggu
 No.Tawaran UTeM 077 / KELENGKAPAN MAKMAL / 2016
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVER, INSTALL, TESTING AND COMMISSIONING OF INTERNET OF THINGS TRAINING KITS FOR DEPARTMENT OF ELECTRONIC AND COMPUTER ENGINEERING TECHNOLOGY, FACULTY OF ENGINEERING TECHNOLOGY, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat KUMPULAN ABEX SDN BHD
   Jumlah Harga RM 303,750.00
   Tempoh Bekal/Siap 10-12 Minggu
 No.Tawaran UTeM081/KELENGKAPAN MAKMAL/2016
   Tajuk QUOTATION FOR THE SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF MICROHARDNESS TESTING SYSTEM FOR FACULTY OF ENGINEERING TECHNOLOGY, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat HAREL TECHNOLOGIES SDN BHD
   Jumlah Harga RM 98,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 12-14 Minggu
 No.Tawaran UTeM 074 / KELENGKAPAN MAKMAL / 2016
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVERY, TESTING AND COMMISSIONING PNEUMATIC AND ELECTROPNEUMATIC SYSTEM FOR PNEUMATIC & HYDRAULIC LABORATORY, JABATAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat KOKKA TRADING
   Jumlah Harga RM 325,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 14-18 Minggu
 No.Tawaran UTeM060/KELENGKAPAN MAKMAL/2016
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF THERMAL IMAGING SYSTEM FOR INTEGRATED OF METAL CASTING TECHNOLOGY LABORATORY, FACULTY OF ENGINEERING TECHNOLOGY, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat EP SINAR (M) SDN. BHD
   Jumlah Harga RM 60,300.00
   Tempoh Bekal/Siap 12-16 Minggu
 No.Tawaran UTeM079/KELENGKAPAN MAKMAL/2016
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF LABORATORY EQUIPMENT “MIXING CHAMBER EQUIPMENT” FOR HEAT TRANSFER LABORATORY, FACULTY OF ENGINEERING TECHNOLOGY, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat GLOBAL ELECTROMECH (M) SDN BHD
   Jumlah Harga RM 85,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 4-8 Bulan
 No.Tawaran UTeM078/KELENGKAPAN MAKMAL/2016
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF ROBOTIC ARM CNC FOR PROJECT LABORATORY, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat VISUAL IN-TECH SDN. BHD
   Jumlah Harga RM 330,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 4 Bulan
 No.Tawaran UTeM112/KELENGKAPAN MAKMAL/2016
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF 3D PRINTER EQUIPMENT, FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat PERMATA ILTIZAM
   Jumlah Harga RM 93,975.30
   Tempoh Bekal/Siap 12-14 Minggu
 No.Tawaran UTeM113/KELENGKAPAN MAKMAL/2016
   Tajuk QUOTATION OF SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND ALIGNMENT OF THERMAL EQUATION OF STATE AND CRITICAL POINT FOR FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Nama Syarikat MALURI EQUIPMENT (M) SDN. BHD
   Jumlah Harga RM 62,000.00
   Tempoh Bekal/Siap 16 Minggu