IKLAN SEBUTHARGA PUSAT TANGGUNGJAWAB
4 UTeM
0 PEJABAT PENGURUSAN DAN PERHUBUNGAN CANSELORI
0 PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (A&A)
0 PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (P&I)
0 PEJABAT PENOLONG NAIB CANSELOR (JIM)
0 PEJABAT PENOLONG NAIB CANSELOR (PPF)
0 PEJABAT HAL EHWAL PELAJAR
0 PEJABAT PENDAFTAR
0 PEJABAT BENDAHARI
0 PERPUSTAKAAN
0 PEJABAT PEMBANGUNAN
0 PUSAT PERKHIDMATAN PENGETAHUAN DAN KOMUNIKASI
0 PUSAT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
0 PUSAT PENGURUSAN STRATEGIK, KUALITI DAN RISIKO
0 PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH
1 PENERBIT UNIVERSITI
0 PUSAT ISLAM
0 PUSAT SUMBER & TEKNOLOGI PENGAJARAN
0 PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI (CRIM)
0 PUSAT KELESTARIAN DAN ALAM SEKITAR
   
0 FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER
0 FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK
0 FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
0 FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN
0 FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
0 FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN TEKNOUSAHAWAN
0 FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
0 PUSAT PEMBELAJARAN BAHASA
0 FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK
0 FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL & PEMBUATAN
0 PUSAT PEMBUATAN TERMAJU (AMC)