IKLAN SEBUTHARGA PUSAT TANGGUNGJAWAB
4 UTeM
0 PEJABAT PENGURUSAN DAN PERHUBUNGAN CANSELORI
0 PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (A&A)
0 PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (P&I)
2 PEJABAT HAL EHWAL PELAJAR
0 PEJABAT PENDAFTAR
0 PEJABAT BENDAHARI
0 PERPUSTAKAAN
0 PEJABAT PEMBANGUNAN
0 PUSAT PERKHIDMATAN PENGETAHUAN DAN KOMUNIKASI
0 PUSAT PENGURUSAN STRATEGIK, KUALITI DAN RISIKO
0 PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH
0 PENERBIT UNIVERSITI
0 PUSAT ISLAM
0 PUSAT SUMBER & TEKNOLOGI PENGAJARAN
0 PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI (CRIM)
0 PUSAT KELESTARIAN DAN ALAM SEKITAR
0 INSTITUT PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN KEUSAHAWANAN
0 FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER
0 FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK
0 FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
0 FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN
1 FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
0 FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN TEKNOUSAHAWAN
0 FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
0 PUSAT PEMBELAJARAN BAHASA
1 FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK
0 FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL & PEMBUATAN
0 PUSAT PEMBUATAN TERMAJU (AMC)
3 PEJABAT PENGURUSAN FASILITI (PPF)
0 PEJABAT PENGURUSAN PEMBANGUNAN (PPP)
0 PEJABAT KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)