. KENYATAAN TAWARAN .
 
 
 
 No.Tawaran UTeM/SH/083/2019 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI PERISIAN TECHNOLOGY COMPUTER AIDED DESIGN (TCAD) TOOL UNTUK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (FKEKK) DAM KEJURUTERAAN KOMPUTER, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Tarikh Pamer 10/08/2020
   Tarikh Di Jual 10/08/2020
   Tarikh Tutup 17/08/2020
 No.Tawaran UTeM/SH/068/2020 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk QUOTATION FOR SUPPLYING, INSTALLATION, TESTING, AND COMMISSIONING OF MODULAR PRODUCTION SYSTEM WITH INTEGRATED IR 4.0 LEARNING SYSTEM FOR FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Tarikh Pamer 10/08/2020
   Tarikh Di Jual 10/08/2020
   Tarikh Tutup 17/08/2020
 No.Tawaran UTeM/SH/064/2020 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN SERTA PENYELENGGARAAN DI RUMAH TUNGGU SEDIA DAN TAPAK BENGKEL KO-KURIKULUM, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Tarikh Pamer 10/08/2020
   Tarikh Di Jual 10/08/2020
   Tarikh Tutup 17/08/2020
 No.Tawaran UTeM/SH/063/2020 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN KEMASAN LANTAI DALAM BANGUNAN SERTA PENYELENGGARAAN KELENGKAPAN INFRASTRUKTUR LUAR BANGUNAN TERMASUK LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI DEWAN CANSELOR KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Tarikh Pamer 07/08/2020
   Tarikh Di Jual 07/08/2020
   Tarikh Tutup 14/08/2020
 No.Tawaran UTeM/SH/058/2020 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF COMPUTER WORKSTATIONS FOR THE DESIGN HOUSE, TEACHING FACTORY, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Tarikh Pamer 07/08/2020
   Tarikh Di Jual 07/08/2020
   Tarikh Tutup 14/08/2020
 No.Tawaran UTeM/SH/057/2020 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk QUOTATION TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF MONITORING SYSTEM FOR THE PRODUCTION HOUSE, TEACHING FACTORY, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Tarikh Pamer 07/08/2020
   Tarikh Di Jual 07/08/2020
   Tarikh Tutup 14/08/2020
 No.Tawaran UTeM/SH/056/2020 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk SEBUT HARGA UNTUK BEKALAN JURNAL ATAS TALIAN TERBITAN LUAR NEGARA UNTUK PERPUSTAKAAN LAMAN HIKMAH BAGI TAHUN 2021.
   Tarikh Pamer 05/08/2020
   Tarikh Di Jual 05/08/2020
   Tarikh Tutup 19/08/2020
 No.Tawaran UTeM/SH/062/2020 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN CERUN DI KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Tarikh Pamer 05/08/2020
   Tarikh Di Jual 05/08/2020
   Tarikh Tutup 12/08/2020
 No.Tawaran UTeM/SH/049/2020 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN KEMUDAHAN LIF PENUMPANG SECARA REKA DAN BINA DI FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Tarikh Pamer 05/08/2020
   Tarikh Di Jual 05/08/2020
   Tarikh Tutup 12/08/2020
   
   
 
UNIT PEROLEHAN
PEJABAT BENDAHARI
UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MALAYSIA
TEL: 06-331 6093/6091
copyright © Unit Perolehan, Pejabat Bendahari, UTeM