. KENYATAAN TAWARAN .
 
 
 
 No.Tawaran UTeM/SH/004/2020 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PENYELENGGARAAN DAN BAIKPULIH PERALATAN MAKMAL PUSAT PEMBUATAN TERMAJU (AMC)
   Tarikh Pamer 07/02/2020
   Tarikh Di Jual 07/02/2020
   Tarikh Tutup 20/02/2020
   
   
 
UNIT PEROLEHAN
PEJABAT BENDAHARI
UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MALAYSIA
TEL: 06-331 6093/6091
copyright © Unit Perolehan, Pejabat Bendahari, UTeM