. KENYATAAN TAWARAN .
 
 
 
 No.Tawaran UTeM/SH/011/2018 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA NAIKTARAF RUANG TERMASUK LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI ENAM (6) CENTRE OF EXCELLENCE (COE) DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Tarikh Pamer 08/03/2018
   Tarikh Di Jual 15/03/2018
   Tarikh Tutup 22/03/2018
 No.Tawaran UTeM/SH/008/2018 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA NAIKTARAF RUANG 24 JAM DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI ARAS 2, BANGUNAN PERPUSTAKAAN, KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Tarikh Pamer 08/03/2018
   Tarikh Di Jual 15/03/2018
   Tarikh Tutup 22/03/2018
   
   
 
UNIT PEROLEHAN
PEJABAT BENDAHARI
UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MALAYSIA
TEL: 06-331 6093/6091
copyright © Unit Perolehan, Pejabat Bendahari, UTeM