. KENYATAAN TAWARAN .
 
 
 
 No.Tawaran UTeM/SH/LUPUS/001/2019 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk TAWARAN SEBUT HARGA BAGI JUALAN ASET LUPUS UTeM BIL. 5/2018
   Tarikh Pamer 18/06/2019
   Tarikh Di Jual 18/06/2019
   Tarikh Tutup 02/07/2019
 No.Tawaran UTeM/SH/040/2019 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PEMEROLEHAN KEMBALI, PERAWATAN DAN PEMBUANGAN BAHAN BUANGAN TERJADUAL (SW102, SW110, SW306, SW307, SW311, SW322, SW325, SW402, SW409, SW410, SW430) DAN KLINIKAL (SW404) DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Tarikh Pamer 11/06/2019
   Tarikh Di Jual 18/06/2019
   Tarikh Tutup 25/06/2019
 No.Tawaran UTeM/SH/035/2019 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN KEROSAKAN AM DI KOLEJ KEDIAMAN LESTARI, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Tarikh Pamer 11/06/2019
   Tarikh Di Jual 18/06/2019
   Tarikh Tutup 25/06/2019
 No.Tawaran UTeM/SH/034/2019 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN SISTEM SALURAN AIR SISA DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KAFETARIA, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Tarikh Pamer 11/06/2019
   Tarikh Di Jual 18/06/2019
   Tarikh Tutup 25/06/2019
 No.Tawaran UTeM/SH/031/2019 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA NAIKTARAF BILIK TUTORIAL SEDIADA KEPADA BILIK PENGURUSAN DAN OPERASI "JOURNAL OF TELECOMMUNICATION, ELECTRONIC AND COMPUTER ENGINEERING (JTEC)" DI ARAS 3, BLOK PENTADBIRAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Tarikh Pamer 11/06/2019
   Tarikh Di Jual 18/06/2019
   Tarikh Tutup 25/06/2019
   
   
 
UNIT PEROLEHAN
PEJABAT BENDAHARI
UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MALAYSIA
TEL: 06-331 6093/6091
copyright © Unit Perolehan, Pejabat Bendahari, UTeM