. KENYATAAN TAWARAN .
 
 
 
 No.Tawaran UTeM/SH/058/2019 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PEMEROLEHAN KEMBALI, PERAWATAN DAN PEMBUANGAN BAHAN BUANGAN TERJADUAL (SW102, SW110, SW306, SW307, SW311, SW322, SW325, SW402, SW409, SW410, SW430) DAN KLINIKAL (SW404) DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Tarikh Pamer 18/07/2019
   Tarikh Di Jual 18/07/2019
   Tarikh Tutup 01/08/2019
 No.Tawaran UTeM/SH/041/2019 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk SEBUT HARGA MEMBEKAL PERALATAN DAN MESIN PERTUKANGAN UNTUK PEJABAT PEMBANGUNAN UTeM
   Tarikh Pamer 16/07/2019
   Tarikh Di Jual 23/07/2019
   Tarikh Tutup 01/08/2019
 No.Tawaran UTeM/SH/037/2019 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk SEBUT HARGA MEMBEKAL BAHAN MENTAH DAN ALAT GANTI AWAM DAN PERABOT UNTUK PEJABAT PEMBANGUNAN UTeM
   Tarikh Pamer 16/07/2019
   Tarikh Di Jual 23/07/2019
   Tarikh Tutup 01/08/2019
 No.Tawaran UTeM/SH/047/2019 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN PERABOT SERTA LAIN-LAIN KELENGKAPAN BANGUNAN DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Tarikh Pamer 11/07/2019
   Tarikh Di Jual 18/07/2019
   Tarikh Tutup 25/07/2019
 No.Tawaran UTeM/SH/045/2019 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN PERALATAN MEKANIKAL SERTA PEMBEKALAN PAM DI LOJI RAWATAN KUMBAHAN DAN STESEN PAM PENGHUBUNG (NPS), KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Tarikh Pamer 11/07/2019
   Tarikh Di Jual 18/07/2019
   Tarikh Tutup 25/07/2019
 No.Tawaran UTeM/SH/044/2019 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BERKALA DAN PEMBAIKAN PERALATAN BAGI GONDOLA GALVAPOLE MAINTENANCE CAGE DAN PERALATAN ELEKTRIK TERMASUK KERJA-KERJA BERKAITAN DI STADIUM UTeM, KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Tarikh Pamer 11/07/2019
   Tarikh Di Jual 18/07/2019
   Tarikh Tutup 25/07/2019
 No.Tawaran UTeM/SH/043/2019 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN ATUR PERABOT BERASASKAN KAYU DAN LOGAM DI PUSAT TANGUNGJAWAB UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM).
   Tarikh Pamer 11/07/2019
   Tarikh Di Jual 18/07/2019
   Tarikh Tutup 25/07/2019
 No.Tawaran UTeM/SH/046/2019 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN SISTEM AUDIO DI KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Tarikh Pamer 09/07/2019
   Tarikh Di Jual 16/07/2019
   Tarikh Tutup 23/07/2019
 No.Tawaran UTeM/SH/011/2019 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI "AIR COMPRESSOR SCREW TYPE" DI PEJABAT PENGURUSAN KENDERAAN UNIVERSITI (PPKU), UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Tarikh Pamer 09/07/2019
   Tarikh Di Jual 16/07/2019
   Tarikh Tutup 25/07/2019
   
   
 
UNIT PEROLEHAN
PEJABAT BENDAHARI
UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MALAYSIA
TEL: 06-331 6093/6091
copyright © Unit Perolehan, Pejabat Bendahari, UTeM