. KENYATAAN TAWARAN .
 
 
 
 No.Tawaran UTeM/SH/033/2018 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA NAIK TARAF RUANG GYMNASIUM DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI STADIUM UTeM, KAMPUS INDUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Tarikh Pamer 19/07/2018
   Tarikh Di Jual 26/07/2018
   Tarikh Tutup 02/08/2018
 No.Tawaran UTeM/SH/032/2018 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI PENYELENGGARAAN, PEMBAIKAN, PEMASANGAN, PENGUJIAN DAN KALIBRASI SISTEM PENGOKOL JENIS “WATER COOLED CHILLER” SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI BANGUNAN FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI DAN PERPUSTAKAAN LAMAN HIKMAH, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Tarikh Pamer 17/07/2018
   Tarikh Di Jual 24/07/2018
   Tarikh Tutup 31/07/2018
 No.Tawaran UTeM/SH/031/2018 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN PERALATAN SISTEM RAWATAN AIR ‘AUTO DOSING EQUIPMENT’ JENIS ‘FULLY AUTOMATIC’ PADA SISTEM MENARA PENDINGIN DAN PERANGKAP GRIS DI BANGUNAN KAMPUS INDUK, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA.
   Tarikh Pamer 17/07/2018
   Tarikh Di Jual 24/07/2018
   Tarikh Tutup 31/07/2018
   
   
 
UNIT PEROLEHAN
PEJABAT BENDAHARI
UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MALAYSIA
TEL: 06-331 6093/6091
copyright © Unit Perolehan, Pejabat Bendahari, UTeM