. KENYATAAN TAWARAN .
 
 
 
 No.Tawaran UTeM/SH/002/2018 [Sila klik untuk maklumat lanjut]
   Tajuk SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUNATUR PERABOT BERASASKAN KAYU DAN LOGAM UNTUK RUMAH PENGETUA DAN RUMAH FELO DI KOLEJ KEDIAMAN SATRIA, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
   Tarikh Pamer 21/06/2018
   Tarikh Di Jual 28/06/2018
   Tarikh Tutup 05/07/2018
   
   
 
UNIT PEROLEHAN
PEJABAT BENDAHARI
UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MALAYSIA
TEL: 06-331 6093/6091
copyright © Unit Perolehan, Pejabat Bendahari, UTeM